Een monumentale boerderij in Groningen moet gestut worden door de gaswinning ANP

De Raad van State behandelt vanmiddag het spoedverzoek van acht Groningers tegen het gasbesluit van minister Kamp van Economische Zaken. De Groningers willen dat het instemmingsbesluit van Kamp voor de gaswinning uit het Groningerveld wordt geschorst.

Ze eisen dat de gaswinning in Groningen wordt gestopt. Als dat niet mogelijk is zou de winning moeten worden teruggebracht tot een "veilig niveau" van maximaal 12 miljard kuub per jaar. De Groningers worden gesteund door zo'n zestig actievoerders die met hen meekomen naar de rechtbank.

Minister Kamp wil het gaswinningsbedrijf NAM, dat grotendeels in handen is van Shell en Exxon, toestemming geven om jaarlijks 24 miljard kuub gas te winnen in Groningen. Alleen bij een koude winter mag het meer zijn: maximaal 30 miljard.

Het besluit geldt is vijf jaar geldig. Maar omdat de toezichthouder op de gaswinning, het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), heeft gezegd dat 12 miljard kuub eigenlijk het veiligst is, eisen de acht Groningers dat de gaskraan dichtgaat als dat niveau is bereikt.

Bezwaren

De Groningers willen niet wachten op de behandeling van de bezwaren van nog eens 25 partijen, die ook in beroep zijn gegaan tegen het gaswinningsbesluit van de minister. Begin volgend jaar maakt de Raad van State bekend wanneer dat beroep dient.

Meer dan 5000 individuele burgers, maar ook de provincie Groningen, 19 Groningse gemeenten, de Groninger Bodembeweging en enkele milieuorganisaties maken bezwaar tegen het gaswinningsbesluit.

De provincie vindt de periode van vijf jaar te lang, omdat er in die tijd van alles kan gebeuren. Daarom wil de provincie dat de gaswinning de komende jaren verder omlaag gaat.

Tempo

De PvdA heeft voorgesteld de gaswinning na een jaar te evalueren. Maar gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) vindt dat een onduidelijke afspraak: "We weten onvoldoende wat zo'n evaluatiemoment inhoudt. Bovendien hebben wij als regio formeel geen positie hierin. Wij willen dat de veiligheid van de Groningers maximaal wordt gewaarborgd en volgens mij vraagt dat om een gaswinningsniveau dat de komende jaren naar beneden gaat", aldus Eikenaar.

De provincie vindt dat de veiligheid van de inwoners bij het gaswinningsbesluit meegewogen moet worden. De minister gaat ervan uit dat met het versterken van woningen de gaswinning binnen vijf jaar voldoet aan de veiligheidsnorm. Hoewel de provincie ziet dat iedereen hard zijn best doet, ligt het tempo te laag, is het idee.

Het is niet de eerste keer dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich buigt over een geschil over de gaswinning in Groningen. Op 18 november 2015 is er een uitspraak geweest over een eerder gaswinningsbesluit. Toen moest de minister de gaskraan verder dichtdraaien dan hij van plan was, vanwege de veiligheidsrisico's.

STER reclame