ANP

Het kabinet heeft definitief de knoop doorgehakt over de gaswinning in Groningen. De komende vijf jaar gaat de gaswinning omlaag naar 24 miljard kubieke meter per jaar. Alleen in koude winters en andere noodgevallen mag dat meer worden.

De verlaging van de gaswinning en het voorkomen van schommelingen in de hoeveelheid moet het aantal aardbevingen in Groningen omlaag brengen. Jaarlijks wordt gekeken of dit gaswinningsbesluit nog steeds juist is, of dat er door nieuwe kennis of andere omstandigheden van afgeweken moet worden.

Minister Kamp van Economische Zaken maakte eerder al bekend dat hij het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen om 24 miljard kuub per jaar te winnen zou opvolgen. De vermindering is dit jaar al ingegaan. 

“Voor het kabinet is de veiligheid van de inwoners van Groningen leidend bij het nemen van besluiten over de gaswinning", zegt Kamp. Het aantal bevingen en de zwaarte ervan is de afgelopen maanden al gedaald. 

Kamp is ook bezig om de schadeafhandeling te verbeteren en gebouwen te versterken. "Het kabinet werkt zo aan het herstel van vertrouwen van Groningers.”

STER reclame