AFP

De VN zegt dat de Syrische regering hoofdverantwoordelijk is voor het voorkomen van wraakacties in Oost-Aleppo. Het Syrische leger heeft Oost-Aleppo sinds gisteren vrijwel geheel in handen. 

De verklaring komt van het instituut bij de VN dat oorlogsmisdaden onderzoekt. Er staat in dat er nog steeds meldingen zijn van oorlogsmisdaden door troepen die vechten voor de Syrische regering. 

Het gaat onder meer om standrechtelijke executies, willekeurige arrestaties en verdwijningen. De VN maant commandanten hun mannen onder controle te houden en oorlogsmisdaden te bestraffen. De VN eist een veilige aftocht uit Oost-Aleppo voor iedereen die wil vluchten.

De chef mensenrechten bij de VN, Zeid al-Hussein, zei vandaag dat de Syrische troepen en hun bondgenoten vrijwel zeker internationale oorlogsregels hebben geschonden bij het bestoken van burgers die wachten op evacuatie.

Evacuatie opgeschort 

Onderzoekers van de VN hebben ook meldingen gekregen van misdaden door rebellengroepen, waaronder het vroegere al-Nusra en al-Sham. Leden van die groepen zouden burgers die willen vluchten hebben tegengehouden en zich hebben schuilgehouden tussen burgers, waardoor die gevaar liepen.

De situatie in de stad verandert continu. Hieronder overzicht in een video, aan de hand van drie thema's: diplomatiek, militair en humanitair. 

Hoe staat Aleppo er nu voor?

Gisteren bereikten rebellengroepen en de Syrische regering een akkoord over een staakt-het-vuren, waarmee de opstandelingen de strijd in feite opgaven. Zij zouden een vrijgeleide krijgen uit Oost-Aleppo. Ze zouden met bussen naar de provincie Idlib worden gebracht, maar vanochtend werd de evacuatie opgeschort en braken er opnieuw vuurgevechten uit in wijken die tot voor kort in handen waren van de rebellen. Diverse partijen beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt-het-vuren.

Diverse landen voeren overleg over de situatie, waaronder Turkije, Rusland en Iran.  De Russische minister Lavrov zei vanochtend dat het nog twee tot drie dagen zal duren voordat het verzet in het oostelijke deel van de stad definitief ten einde is. Lavrov heeft gebeld met de Iraanse minister Zarif en de Amerikaanse minister Kerry.

STER reclame