bemesting
NOS NieuwsAangepast

Boeren schieten ook in 2016 door het fosfaatplafond

De fosfaatproductie in dierlijke mest valt opnieuw hoger uit dan is toegestaan. Het Europese plafond van 172,9 miljoen kilo wordt dit jaar met vier miljoen kilo overschreden. De overschrijding is wel minder dan in 2015, meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

De daling is zichtbaar in de hele veehouderij, behalve in de melkveehouderij.

Melkboeren hebben na het afschaffen van het Europese melkquotum extra melkkoeien in de stallen gezet. Volgens het CBS is het aantal melkkoeien in 2016 met 120.000 toegenomen. De fosfaatproductie daalde met een half miljoen kilo dankzij minder fosfor in het ruwvoer.

Nederland krijgt nu nog in de EU ontheffing voor overschrijding van het fosfaatplafond, onder meer door het gunstige klimaat voor de groei van grasland. Daardoor komen er minder schadelijke stoffen in de bodem terecht. Door de te hoge mestproductie dreigt Nederland de ontheffing kwijt te raken. Dat kan de sector uiteindelijk naar schatting een miljard euro kosten en het verlies van 480.000 melkkoeien. Dat is een derde van de melkveestapel.

Mestakkoord

Vorige maand bereikten boeren, de zuivelsector en staatssecretaris Van Dam wel een akkoord over vermindering van de fosfaatuitstoot. De melkveestapel wordt met 160.000 koeien, ruim 10 procent, teruggebracht naar zo'n 1,15 miljoen.

In de varkenshouderij daalde het aantal varkens met 160.000 en de fosfaatproductie met een miljoen kilo, waardoor de varkenssector wel weer onder het fosfaatplafond zit. De pluimveehouderij zit nog wel boven het plafond, ondanks een daling van het aantal stuks pluimvee naar 106 miljoen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl