Kolencentrale in de Eemshaven
NOS NieuwsAangepast

Subsidie op biomassa per direct stoppen, zegt Tweede Kamer

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de miljarden subsidies voor energiebedrijven voor het stoken van biomassa onmiddellijk worden stopgezet. De Kamerleden roepen minister Kamp van Economische Zaken op nieuwe subsidie-aanvragen niet meer in behandeling te nemen.

Maar die is het niet met de Tweede Kamer eens. "Ik heb al allerlei toezeggingen gedaan", zegt de minister. "En als ik ermee zou stoppen dan halen we de afspraken uit het energie-akkoord niet." Hij hoopt dat dat nu ook weer niet de bedoeling van de Tweede Kamer is, en dat het voorstel het toch niet haalt.

Energiebedrijven mogen in hun kolencentrales biomassa bijstoken omdat het de uitstoot van CO2 zou verminderen. Door biomassa mee te stoken met kolen, kan die energie 'groen' worden genoemd. Daarom krijgen de energiebedrijven er subsidie voor, via de regeling 'Stimulering Duurzame Energieproductie' ofwel SDE.

Volgens de Kamer is het onduidelijk waar de miljarden euro's aan subsidie precies aan worden besteed. Bovendien wordt biomassa steeds duurder. Dat terwijl de kosten voor zonne- en windenergie juist omlaag gaan. Ook de herkomst van de biomassa levert discussie op.

Bossen

De meeste biomassa komt uit bossen in Europa en Noord-Amerika, waarbij het vaak niet duidelijk is of die bossen wel duurzaam worden beheerd. Dat kan betekenen dat het stoken van biomassa juist tot gevolg heeft dat er bossen verdwijnen, terwijl die goed zijn voor de natuurlijke opslag van CO2.

"De bomen worden gekapt in Canada, die gaan op een boot naar Nederland en die houtsnippers worden hier in een kolencentrale verbrand. Deze houtsnippersubsidie moet stoppen", zegt PvdA-Kamerlid Vos.

Volgens minister Kamp heeft deze andere houding van de PvdA, die eerst achter biomassa stond, met de aankomende verkiezingen te maken. "Biomassa heet ineens houtsnippers", zegt Kamp. "Ik heb hier vier jaar met steun van de PvdA aan gewerkt, en nu moet ik ermee stoppen." Hij vindt dat iedereen het hoofd koel moet houden.

Opgestookt

Bij het verbranden van biomassa komt wel CO2 vrij, maar die is kort daarvoor door planten aan de atmosfeer onttrokken. Wat dat betreft is de verbranding dus CO2-neutraal. Maar als er meer bomen en planten worden opgestookt dan erbij komen, gaat die berekening niet meer op.

De energiebedrijven hebben daarom beloofd streng toe te zien op de bedrijven waar zij hun hout vandaan halen. Die moeten echt voldoende nieuwe bomen planten voor de bomen die zij kappen. Onder andere milieuorganisaties zeggen dat dit systeem niet waterdicht is.

De partijen die de motie van de PvdA willen steunen zijn SP, PVV, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en Klein. Samen hebben zij een meerderheid van 89 Kamerzetels. Het CDA maakt zich zorgen over de haalbaarheid van de klimaatdoelstellingen uit het energieakkoord als de subsidie wordt gestopt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl