ANP

De Tweede Kamer steunt het plan om Kamerleden die zich afsplitsen van een fractie minder faciliteiten te bieden. Het bestuur van de Kamer kwam met het voorstel om afgesplitste parlementariërs minder geld en spreektijd te geven en ook minder mogelijkheden voor ondersteuning. 

Sinds de verkiezingen van 2012 hebben acht Kamerleden zich afgescheiden van de fractie waarin ze werden gekozen, en ze hebben samen zes nieuwe fracties gevormd. Inmiddels is er het recordaantal van zeventien fracties.

Functioneren van de democratie

Een zeer ruime meerderheid vindt het voorstel van het bestuur evenwichtig: Kamerleden moeten ook in het nieuwe plan de fractie kunnen verlaten en zelfstandig verdergaan, maar het moet meer worden ontmoedigd. Volgens de voorstanders van het voorstel is er nu terecht veel onvrede over het grote aantal afsplitsingen. Ze benadrukten dat Kamerleden allemaal via partijen zijn gekozen.

"Fractievorming helpt bij het goed functioneren van de parlementaire democratie en moet daarom worden beloond", zei VVD-Kamerlid Veldman in een debat over de zaak. PvdA-woordvoerder Maij noemde het niet rechtvaardig als leden er financieel beter van worden als ze zich afsplitsen. Kamervoorzitter Arib benadrukte dat de individuele rechten van Kamerleden overeind blijven, maar dat er nu te veel afsplitsingen zijn en dat daar een antwoord op moet komen.

A-en B-Kamerleden

Afgesplitste Kamerleden verzetten zich in het debat juist heftig tegen het plan. Klein (ex-50Plus), Kuzu (ex-PvdA) en Houwers (ex-VVD) zeiden dat er nu A- en B-Kamerleden ontstaan. Volgens hen wordt het voor uit een fractie opgestapte Kamerleden in de praktijk veel moeilijker om hun werk te doen.

Ze vinden het voorstel in strijd met de grondwet, die het begrip partij of fractie niet kent. Klein noemde het een strafexpeditie. Hij zei dat afsplitsers niet moeten worden neergezet als profiteurs of verraders.

Kuzu voegde eraan toe dat Kamerleden "die niet bezwijken onder de druk van de partijtop geen dissidenten zijn, maar strijders. "Het woord dissidenten hoort bij oude dictatoriale regimes." Kamervoorzitter Arib reageerde daar fel op. Volgens haar zet Kuzu mensen die in de fractie een verschil van mening hebben, maar zich niet afsplitsen, weg als jaknikkers. Arib noemde de beschuldiging van Kuzu minachting van de parlementaire democratie.

Commissie Stiekem

Er is ook een grote meerderheid voor het plan om de Commissie Stiekem kleiner te maken. Volgens een meerderheid kan de Commissie met minder leden slagvaardiger werken en is de kans op lekken kleiner.

Kuzu heeft de indruk dat het plan bedoeld is om zijn groepering Denk te weren, omdat die niet loyaal zou zijn. De indieners van het voorstel ontkenden dat met klem.

Inwerkingtreding

De wijzigingen gaan in na de volgende Kamerverkiezingen. Omdat het om een aanpassing van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer gaat, kan de Kamer hier zelf over beslissen. Het oordeel van de Eerste Kamer of van het kabinet is niet van belang.

STER reclame