Halbe Zijlstra (VVD)
NOS NieuwsAangepast

Minder leden in Kamercommissie Stiekem

De Commissie Stiekem in de Tweede Kamer wordt kleiner. Nu zitten alle fractievoorzitters erin, behalve de na de verkiezingen afgesplitste Kamerleden. VVD-fractievoorzitter Zijlstra is voorzitter.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil het aantal leden beperken tot vijf of eventueel zes of zeven.

De Commissie Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, krijgt inlichtingen van het kabinet over bevindingen van bijvoorbeeld de AIVD en de MIVD. De informatie is strikt geheim.

VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en 50Plus, een ruime Kamermeerderheid, willen het Reglement van Orde nu zo veranderen, dat alleen de fractievoorzitters van de vijf grootste partijen lid zijn van de commissie. De Kamer kan bovenop die vijf nog maximaal één of twee extra leden benoemen. Daarbij is de grootte van de fractie juist niet doorslaggevend. Reden voor het aanwijzen van extra leden kan bijvoorbeeld zijn dat er anders vooral regerings- of juist oppositiepartijen in de commissie zouden zitten of dat de commissie anders vooral uit onervaren leden zou bestaan.

Inspelen op actualiteiten

De initiatiefnemers zeggen dat beperking van het aantal leden van de Commissie Stiekem goed is voor de flexibiliteit en dat "sneller en makkelijker ingespeeld kan worden op actualiteiten". Bovendien wordt de kans op het lekken van informatie die onder staatsgeheimen vallen bij een kleinere commissie minder groot, zeggen de partijen die het wijzigingsvoorstel hebben ingediend.

Tot 2004 bestond de commissie Stiekem ook maar uit vijf fractievoorzitters. Maar dat aantal werd toen uitgebreid.

Vorig jaar ontstond een rel over een mogelijk lek uit de Commissie Stiekem over het doorspelen van telefoongegevens door Nederlandse veiligheidsdiensten naar de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Een speciale commissie onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Schouten onderzocht de kwestie, maar kon niet vaststellen wie er had gelekt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl