Scholengemeenschap met vmbo-leerlingen
NOS NieuwsAangepast

Doorstromen: een op de vijf vmbo'ers gaat naar het hbo

Eén op de vijf jongeren die vijf jaar geleden een vmbo-diploma behaalden, zit nu op het hbo. Leerlingen die na het vmbo naar de havo zijn gegaan, komen ruim twee keer zo vaak op het hbo terecht als leerlingen die een mbo-opleiding volgden.

Dat blijkt uit de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS. Verder blijkt dat leerlingen die uit een gezin komen met een hoog inkomen vaker doorstromen naar het hbo dan leerlingen uit een huishouden met een laag inkomen. Al eerder werd bekend dat het gezin waarin je bent geboren steeds bepalender is voor je loopbaan in het onderwijs.

Toegankelijkheid

Het is de eerste keer dat het CBS de toegankelijkheid van het hoger onderwijs heeft onderzocht. Er is specifiek gekeken naar de doorstroom van vmbo'ers naar vervolgonderwijs. Eerder dit jaar bleek al dat kinderen die dezelfde talenten hebben op school minder vaak dezelfde kansen krijgen.

De inspectie noemde die trend zorgelijk. Het was reden voor het ministerie van Onderwijs om de komende drie jaar 87 miljoen euro uit te trekken om ongelijkheid in het onderwijs aan te pakken.

Vorig schooljaar volgden in het derde en vierde leerjaar zo'n 218.000 leerlingen een vmbo-opleiding. Het jaar ervoor waren dat er nog 213.000.

Bijstandsgezinnen

Verder blijkt uit de CBS jeugdmonitor 2016 dat het aantal kinderen dat leeft in een bijstandsgezin voor het zevende achtereenvolgende jaar is gestegen. Er zijn 226.000 kinderen die opgroeien in een bijstandsgezin. Vorig jaar waren dat er nog 223.000.

Volgens de jeugdmonitor zijn er niet meer bijstandsgezinnen bijgekomen, maar doordat nieuwkomers - zoals de grote groep Syriërs die naar ons land kwam - grotere gezinnen hebben, leven er meer kinderen in armoede. Door geldgebrek kunnen zij soms niet meedoen aan activiteiten buiten de deur, zoals sporten of muziekles.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl