Demonstratie voor de Tweede Kamer voor een Palestijnse Staat
NOS NieuwsAangepast

Kamer nipt tegen erkenning Palestijnse staat

Met vijf stemmen verschil heeft de Tweede Kamer tegen de erkenning van de Palestijnse staat gestemd. SP-Kamerlid Van Bommel wist dat er geen meerderheid voor zou zijn, maar hij legde de vraag toch voor aan zijn collega's van de andere politieke partijen.

De SP wil al jaren dat de Palestijnse staat wordt erkend. De partij is ervan overtuigd dat de vredesonderhandelingen met Israël dan beter zullen verlopen. Twee jaar geleden voegde de PvdA zich bij de voorstanders.

Van de Europese landen heeft Zweden de Palestijnse staat erkend. De Franse, Britse en Spaanse parlementen hebben een symbolische erkenning aangenomen, die pas ingaat als er vrede is. De Europese Unie als geheel is tegen erkenning. Het Vaticaan heeft weer wel erkenning uitgesproken.

Verschil van mening

Twistpunt is of een erkenning de vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen helpt of juist niet. Tegenstanders willen de Palestijnen niet machtiger maken. Zij vinden de Palestijnse gebieden geen echt land. En terreurgroepen als Hamas zouden eerst hun wapens moeten inleveren.

Anderen zeggen dat vrede juist pas lukt als Israël en Palestina gelijkwaardige landen zijn. Ze wijzen erop dat Palestina dan niet alleen rechten krijgt, maar ook de plichten van een volwaardig land, waardoor het zich aan vredesafspraken moet houden.

Op verzoek van Van Bommel werd hoofdelijk gestemd, dat wil zeggen met het opnoemen van alle namen van de Kamerleden. 71 mensen stemden voor en 76 tegen. Drie Kamerleden waren niet aanwezig, maar dat had geen invloed op de uitslag.

Erkenning Palestijnse Staat

VoorTegen
PvdAVVD
SPPVV
D66CDA
GroenLinksChristenUnie
Partij voor de Dieren SGP
Kuzu/Öztürk (Denk)Bontes/Van Klaveren (VNL)
50Plus en KleinHouwers, Van Vliet, Monasch

Een motie van de PVV om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, en de Nederlandse ambassade te laten verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, werd verworpen. Alleen PVV, ChristenUnie, SGP en de fractie Bontes/Van Klaveren stemden voor.

De erkenning van Jeruzalem als onverdeelde hoofdstad van Israël ligt gevoelig. Voor de Palestijnen is Oost-Jeruzalem de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.

De aankomende Amerikaanse president Trump heeft zich zowel tegen als voor erkenning uitgesproken. Daardoor is nog onduidelijk of hij de Amerikaanse ambassade laat verplaatsen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl