Steeds meer zzp'ers stoppen met werken of kiezen voor een andere contractvorm met de opdrachtgever.
NOS NieuwsAangepast

Steeds meer zzp'ers stoppen ermee

Na een jarenlange toename stagneert de groei van het aantal zzp'ers. Steeds meer zzp'ers stoppen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek met het bestaan als zelfstandige zonder personeel.

Het CBS meldt dat dit jaar per kwartaal gemiddeld 5 procent van alle zzp'ers stopt. Het aantal startende zzp'ers blijft ongeveer gelijk. De combinatie van deze twee ontwikkelingen leidt ertoe dat het aantal zzp'ers niet verder toeneemt.

Herstel

Door het economisch herstel komen er meer vaste banen. "De groei van het aantal zzp'ers stagneert vooral doordat er meer zzp'ers in loondienst treden", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. "Maar het gros van de zzp'ers blijft zzp'er. Dit jaar werkt 2 procent van de zzp'ers een kwartaal later in loondienst. Dat was vorig jaar beduidend minder."

Per kwartaal stopten dit jaar bijna 50.000 zzp'ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer, meestal met een flexibele arbeidsrelatie, zoals payrolling. Van de zelfstandigen die geen werknemer werden, verliet het grootse deel de arbeidsmarkt.

Bij de stagnatie speelt wellicht ook de nieuwe wet DBA een rol. Die wet is bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Belangenorganisaties van zzp'ers zeggen dat grote werkgevers massaal zzp'ers lozen, omdat ze moeite hebben met de nieuwe wet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl