Gasaansluitingen zijn straks in nieuwbouwwoningen niet meer nodig
NOS NieuwsAangepast

Amsterdam wordt aardgasloze stad

Amsterdam moet het vanaf het jaar 2050 zonder aardgas doen. Het gemeentebestuur heeft dat bekendgemaakt in de nota Naar een Stad zonder Aardgas. Om ervaring op te doen met aardgasloze wijken worden in 2017 de eerste 10.000 bestaande woningen aangewezen die van het gasnet worden afgehaald. Amsterdam wil met de omschakeling voldoen aan de afspraken in het Nationaal Energieakkoord.

In twee nieuwbouwwijken liggen al geen gasleidingen meer en over vier jaar moeten 100.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. Huizen worden dan verwarmd met de restwarmte uit de industrie. Ruim 70.000 gebouwen worden al verwarmd met heet water dat via een leiding van de Nuon wordt aangevoerd vanaf de afvalverbrandingsoven in de stad.

Opgave

Woningbouwcorporaties wijzen de 10.000 woningen aan waar het aardgasloze experiment begint. B&W is zich ervan bewust dat het een enorme opgave is de stad aardgasvrij te maken. Wethouder Choho van Duurzaamheid zegt dat het lef vraagt om hieraan te beginnen. Een uitgangspunt van de gemeente bij het voornemen is dat de kosten voor de bewoners niet stijgen. Amsterdam vraagt bij het rijk om financiële steun bij de overgang naar een aardgasloze stad.

In het energieakkoord hadden gemeenten al afgesproken om nieuwbouwwijken aardgasvrij te maken.

De aardgaswinning is in Nederland verminderd als gevolg van de bevingen in Groningen. Een belangrijke overweging is ook dat Nederland minder afhankelijk wil worden van het Russische aardgas.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl