Pluimveesector vreest dat ophokplicht nog maanden gaat duren

Aangepast
ANP

De land- en tuinbouworganisatie LTO staat achter de aanscherping van de maatregelen tegen de vogelgriep. Het ministerie van Economische Zaken besloot gisteren dat mensen die niets te zoeken hebben in stallen van pluimveebedrijven daar niet meer mogen komen. Eigenaren van kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels moeten vermijden dat bezoekers in contact komen met de vogels.

De maatregelen volgen op de vondst van dode, besmette vogels rond het IJsselmeer en in Rotterdam. De afgelopen dagen spoelden alleen al in de Gouwzee bij Monnikendam meer dan 1250 dode vogels aan.

Zeer besmettelijk

Eric Hubers van LTO zei in het NOS Radio 1 Journaal dat de kans dat de ziekte overslaat naar pluimveebedrijven nu zo groot is dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. Bij de uitbraak in 2014 werden deze "uiterste" maatregelen pas van kracht nadat er in stallen dode vogels waren gevonden. 

Pas toen ernaar gezocht werd, werden in de natuur uitwerpselen van besmette vogels gevonden. "Nu vallen de vogels dood neer. Dat geeft aan dat dit virus wel erg besmettelijk is", zei Hubers.

Hubers verwacht dat de nieuwe maatregelen en de ophokplicht nog maanden van kracht blijven.

NVWA-medewerkers ruimen dode kuifeenden op bij Monnikendam ANP

In Duitsland, Hongarije en Oostenrijk zijn vogels van commerciële pluimveehouders al wel besmet geraakt. Door de uitbraken in Nederland in 2013 en 2014 weet iedereen wat de impact van een uitbraak is. Dan wordt een bedrijf geruimd en mogelijk ook bedrijven in de buurt. "Daarom neemt iedereen de uiterste maatregelen", zei Hubers.

Nu alle dieren zijn opgehokt, vormt ontlasting van wilde vogels op de erven van pluimveehouders het grootste risico. Pluimveehouders die van buiten naar binnen gaan, moeten zich daarom douchen en andere schoenen en kleding aantrekken.

Een keurmeester beoordeelt een haan op een pluimveetentoonstelling ANP

Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Onder meer de Friese pluimvee- en konijnenfokvereniging Burgum en omstreken is daardoor gedupeerd. Op de tentoonstelling die overmorgen begint, zullen geen vogels te zien zijn.

Bestuurslid Johannes Dijkstra zei in dezelfde uitzending dat het aantal tentoongestelde dieren is gehalveerd. "Anders waren we de grootste show van Friesland geweest. Nu kunnen we maar 350 dieren uitnodigen." Dat scheelt zo'n 700 à 800 euro aan inkomsten. Dijkstra heeft begrip voor de maatregel. "Voorkomen is beter dan genezen."

Staatssecretaris Martijn van Dam (l) ANP

De maatregelen blijven zo lang van kracht als er risico bestaat, zei staatssecretaris Van Dam in dezelfde uitzending. Dat wordt elke week geëvalueerd. Van Dam gaat ervan uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en het belang ervan inziet dat iedereen zich aan de maatregelen houdt.

Pas als de ziekte overslaat naar de commerciële pluimveehouderij, worden de regels nog verder aangescherpt. "Dan kunnen we bijvoorbeeld tijdelijk alle pluimveetransporten in Nederland stilleggen. Dan kunnen we gebieden instellen waar extra beperkingen gelden. Maar ik hoop natuurlijk dat dat niet nodig is."

STER Reclame