Hennis: oplossing AOW-gat defensie komt er

De discussie over het  'AOW-gat' van oud-defensiepersoneel duurt voort. Duizenden voormalige werknemers lopen veel geld mis door de verhoging van de AOW-leeftijd. Personeelsleden van defensie moeten eerder stoppen met werken dan veel anderen en krijgen daarvoor compensatie tot hun 65e. Maar nadat de AOW-leeftijd omhoog was gegaan, werd de compensatie voor die extra jaren veel lager.

In individuele zaken hebben verschillende rechters uitgesproken dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie, dat de achteruitgang in inkomen te groot is en dat het ministerie met meer geld over de brug moet komen. 

Algemene regeling

In de Tweede Kamer zei minister Hennis vandaag dat ze de rechterlijke uitspraken in een algemene regeling wil omzetten en dat ze er vertrouwen in heeft dat er een oplossing komt. Maar ze benadrukte dat ze daarvoor de instemming van de bonden nodig heeft. De minister zoekt de oplossing binnen haar eigen begroting.

Maar de Kamer is er niet gerust op. Bijna alle Kamerleden benadrukten dat deze kwestie al een tijd speelt. In het debat vielen woorden als "schrijnend", "Kafka", "genant" en "doolhof". Vrijwel iedereen wees erop dat militairen een bijzondere positie hebben en dat ze niet onrechtvaardig moeten worden behandeld.

Zittend personeel

De Kamer is bang dat het zittende defensiepersoneel de dupe wordt van de tegemoetkoming aan mensen die niet meer werken: als Hennis de compensatie voor het eigen personeel uit haar eigen budget voor arbeidsvoorwaarden moet betalen, blijft er weinig over voor het zittende personeel, is de angst.

Veel van de betrokkenen woonden het debat bij; vanwege de grote belangstelling volgde een deel van hen de discussie op een andere plek in Den Haag.

STER reclame