Vacatures in de etalage van een uitzendbureau
NOS NieuwsAangepast

Allochtone jongeren nog heel vaak werkloos

  • Reinalda Start

    Redacteur

  • Reinalda Start

    Redacteur

Allochtone jongeren zijn nog altijd veel vaker werkloos dan autochtone. Ondanks extra inspanningen lukt het niet goed om jongeren met een Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Antilliaanse achtergrond aan het werk te krijgen. De werkloosheid onder allochtonen van 15 tot 23 jaar loopt wel terug maar de achterstand die ze ten opzichte van autochtone jongeren hebben wordt niet ingelopen.

In het tweede kwartaal van dit jaar was 9 procent van de autochtone jongeren werkloos tegen 18 procent voor allochtonen.

Bijna een jaar geleden stelde minister Asscher van Sociale Zaken 7 miljoen euro beschikbaar aan vijf steden om meer migrantenjongeren aan het werk te krijgen. De vijf steden van deze zogenoemde Citydeal zijn Eindhoven, Zaandam, Leeuwarden, Den Haag en Amsterdam. Harde cijfers over de resultaten zijn er nog nauwelijks, voornamelijk omdat de gemeenten dat niet bijhouden.

Werkloosheid allochtone en autochtone jongeren tussen de 15 en 23 jaar (bron: CBS)

1e kwartaal 2016 in %2e kwartaal 2016 in %
Allochtonen19,9 19,4
Autochtonen10,49,6

Alleen in Amsterdam wordt geregistreerd wat voor effect de extra inspanning heeft op de werkloosheid onder migrantenjongeren. Daardoor wordt daar duidelijker wat de oorzaak is van de hoge werkloosheid onder migrantenjongeren.

Discriminatie door werkgevers is daar één van, maar zeker niet de belangrijkste. Veel jongeren hebben schulden, een strafblad of hun opleiding niet afgemaakt. Ze hebben ook geen netwerk buiten de eigen wijk. Ook de weinige ondernemers in de wijk, vaak ook migranten, hebben nauwelijks netwerken buiten de wijk. Zij hebben bijvoorbeeld vaak geen idee over de mogelijkheid om een opgeleide stagiair via een school te regelen.

Allochchtone jongeren stappen vaak niet naar een uitzendbureau omdat ze daar geen vertrouwen in hebben en zich al gauw gediscrimineerd voelen. Ook migranten-ondernemers weten de weg naar een uitzendbureau niet te vinden als ze personeel zoeken.

Er zijn ook nauwelijks jongeren met succesverhalen in de wijk. Werken in de criminaliteit lijkt de makkelijkste manier om geld te verdienen, vertellen de mensen uit Den Haag die de jongeren op weg helpen naar het Steunpunt Arbeid. Vooral laagopgeleide jongeren komen moeilijker aan werk dan hun autochtone leeftijdsgenoten.

Daling werkloosheid jongeren in Amsterdam tussen 2014 en 2015 in procenten

20142015
Turks1913
Marokkaans1818
Surinaams-Antilliaans1910
Autochtoon96

In Amsterdam is de werkloosheid onder migrantenjongeren teruggelopen van 18 naar 13 procent, maar dat is nog altijd veel hoger onder bij autochtone jongeren. Daar daalde de werkloosheid van 9 naar 6 procent. Het is relatief het beste gegaan met Surinaams-Antilliaanse jongeren (van 19 naar 10 procent) en met Turkse jongeren (van 19 naar 13 procent).

Bij de Marokkaanse jongeren is de werkloosheid in vergelijking met 2014 gelijk gebleven, 18 procent. Wel is het gelukt om meer Marokkaanse jongeren aan een baan te helpen of terug te leiden naar school. Het vinden van een bijbaan (naast hun school) blijkt voor Marokkaanse jongeren moeilijker dan voor andere niet-westerse jongeren.

In Amsterdam gaan jongerenadviseurs langs bij jongeren tussen de 15 en 27 jaar die niet naar school gaan en geen werk hebben. Deze huisbezoekers proberen de jongeren weer op weg te helpen. Francisco Tobar is één van de mensen die dat doet. Als we met hem meegaan op reportage treffen we vier lege huizen. Het kan zijn dat de jongeren toch gewoon aan het werk zijn, maar dan zwart. Daar is geen zicht op.

Brief

De afwezige jongeren krijgen een brief in de bus met het verzoek om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar. Ook zal de jongerenadviseur nog een paar keer proberen of ze thuis zijn. Als ze geen uitkering hebben, is een sanctie niet mogelijk en is er geen stok achter de deur om ze naar school of werk te krijgen.

Onbekend is of de daling van de werkloosheid onder migrantenjongeren te danken is aan de speciale aanpak of aan de aantrekkende economie. Wel is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam meer gedaald dan in Rotterdam, Den Haag en Utrecht en ook meer dan het gemiddelde in Nederland.

Huisbezoekers proberen jongeren weer op weg te helpen

Den Haag

In Den Haag is een speciaal plan voor de vier achterstandswijken in de stad, de Schilderswijk, Transvaal, Laak en Den Haag Zuid-West. Dit zijn de wijken waar de jeugdwerkloosheid het hoogst is. Ruim 90 procent van de bewoners heeft er een migratie-achtergrond.

In oktober 2015 is in de Schilderswijk en in Laak gestart met een zogeheten Servicepunt Arbeid. Werkgevers, wijkorganisaties, bewoners en de gemeente werken er samen om zoveel mogelijk jongeren uit de wijk naar werk, een leerwerkplek of terug naar school te begeleiden. Van de vier grote steden is de jeugdwerkloosheid in Den Haag het hoogst met 17 procent in 2015.

Zowel in Amsterdam als Den Haag wordt geëxperimenteerd met anoniem solliciteren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl