ANP
NOS Nieuws

Belastingdienst fikste vertrekregeling van 700 miljoen euro buiten Wiebes om

De Belastingdienst heeft de vertrekregeling die 700 miljoen euro kost, buiten staatssecretaris Wiebes om geregeld. "Dit is niet een beheerst proces geweest", vatte Wiebes het samen. De staatssecretaris moest zich vandaag in de Tweede Kamer verantwoorden over deze gang van zaken.

Alle fracties spraken hun verbazing uit over hoe deze vertrekregeling tot stand is gekomen. De regeling houdt onder meer in dat ook ambtenaren die al bijna met pensioen gaan, een vertrekpremie van tienduizenden euro's krijgen. Ook ambtenaren die eigenlijk niet gemist kunnen worden schreven zich ervoor in.

Wiebes is al maanden bezig de nadelige gevolgen binnen de perken te houden. De Kamerleden willen dat hij uitlegt waarom hij de vertrekregeling niet heeft tegengehouden. Dat bleek hij niet te kunnen omdat hij helemaal niet op de hoogte was gesteld.

Kort memo

In een kort memo werd hij achteraf kort geïnformeerd. Wat de vertrekregeling zou gaan kosten, stond er niet in en er waren al onomkeerbare juridische stappen gezet. Wiebes neemt zichzelf kwalijk dat hij na dat vage memo niet meteen heeft gecontroleerd wat dat eigenlijk inhield.

Voor SP-Kamerlid Bashir is dit niet uit te leggen. "In andere landen hadden mensen dit gezien als corruptie of maffiapraktijken." Deze woorden gingen de andere Kamerleden weer te ver, maar ook zij legden de vertrouwensvraag op tafel.

"Vertrouwt de staatssecretaris zijn eigen ambtelijke top na zoiets nog wel?" wil CDA-Kamerlid Omtzigt weten. Wiebes: "Het is mijn taak om te zorgen dat de boel weer in het gareel komt, en dat het weer gaat zoals het hoort bij een rijksdienst."

Niet gerust

De Kamerleden zijn er niet gerust op dat dat goed gaat. Ze hebben het idee dat de zaak pas aan het rollen kwam na al hun vragen. "De maatregelen lijken pas deze week, onder druk van de Kamer te zijn afgekondigd", zegt D66-Kamerlid Van Weyenberg.

Na uitdrukkelijk verzoek van CDA en D66 gaat de Algemene Rekenkamer "met voorrang" onderzoeken of het geld voor de reorganisatie van de Belastingdienst wel "rechtmatig en doelmatig" is uitgegeven.

Wiebes belooft dat onmisbare ambtenaren die met een vertrekpremie uit dienst gaan, niet voor veel geld weer als zelfstandige worden ingehuurd. Mensen die na een vertrekpremie weer in vaste dienst van de Belastingdienst komen moeten hun premie terugbetalen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl