Windmolens in de Noordzee
NOS NieuwsAangepast

Klimaatakkoord betekent 'revolutie' in Nederland

  • Heleen Ekker

    Redacteur

  • Heleen Ekker

    Redacteur

Het Parijse klimaatverdrag wordt van kracht, nu het Europese Parlement ermee heeft ingestemd. Om het verdrag in werking te kunnen laten treden was de goedkeuring nodig van ten minste 55 landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de wereldwijde uitstoot. Dat aantal is nu gehaald. Voor Nederland heeft dit verdrag enorme gevolgen, denken deskundigen.

Directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het belangrijkste adviesorgaan van de regering op het gebied van het klimaat en energie, zegt: "Ik denk dat je kunt spreken van een energierevolutie. Het zal aanleiding geven tot een totaal andere inrichting van ons leven."

"We gaan onze huizen beter isoleren en we gaan van het gas af om onze huizen te verwarmen." Ook denkt Mommaas dat we allemaal elektrisch gaan rijden, dat we anders gaan eten, minder vlees en meer plantaardig. Ook zullen er steeds meer duuzame producten komen op het gebied van kleding en consumentenelektronica.

Zware maatregelen

Nederland heeft in het Nationaal Energieakkoord afgesproken dat in 2023 de energie voor 16 procent met duurzame bronnen wordt opgewekt. Ed Nijpels is degene die moet toezien op de naleving van dit akkoord. Hij verwacht dat straks een nieuw energieakkoord nodig is, een 'Nationaal Energieakkoord 2.0'.

"De stappen die we na 2023 moeten zetten, zijn nog veel groter. Want we zitten straks pas op 16 procent duurzaam en we moeten naar 100 procent. Dat zal heel veel zware maatregelen betekenen en daarover zal de politiek beslissingen moeten nemen bij de kabinetsformatie volgend jaar."

De consequenties zijn groot in Nederland, denkt ook Nijpels. Het betekent veel meer zonnecellen op daken en veel meer energie die wordt opgewekt door wind op zee. Ook hij vindt dat we veel minder gas moeten gaan verbruiken.

Revolutionair akkoord

Marjan Minnesma van de organisatie Urgenda stelt dat in Nederland niet alleen weinig burgers, maar ook weinig politici lijken te beseffen wat het Parijse akkoord betekent.

"We hebben in Parijs gezegd dat we de temperatuur op aarde niet verder willen laten stijgen dan 2 graden, maar eigenlijk niet verder dan 1,5 graad. Dat betekent dat je binnen vijftien jaar moet stoppen met fossiele brandstoffen. Ik denk dat dat tot heel veel mensen nog niet is doorgedrongen. Want het is eigenlijk een revolutionair akkoord, en ook echt wat nodig is."

Nederland heeft nu nog een heel sloom traject en moet veel sneller overschakelen.

Marjan Minnesma, Urgenda

Alle landen in de wereld zullen moeten afstappen van fossiele brandstoffen, maar juist voor Nederland zal dat een enorme opgave zijn, zegt Mommaas van het PBL: "Nederland zal ook de draai moeten maken uit de fossiele economie. Dat zal nog knap lastig zijn. Want wij hebben een koolstof-intensieve economie. We hebben veel energiebedrijven, petrochemische industrie en intensieve landbouw, dus de opgave zal stevig zijn."

Een opgave, die ook nog sneller moet worden uitgevoerd, denkt Minnesma. "Nederland heeft nu nog een heel sloom traject en moet veel sneller overschakelen: kolencentrales eruit, stoppen met fossiele brandstoffen als gas en olie, zorgen dat we gaan veranderen naar huizen die energie-neutraal zijn, elektrisch rijden, minder vlees eten, een heel scala aan dingen die we versneld moeten gaan doen."

Drie klimaatdeskundigen: we staan aan de vooravond van een revolutie

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl