Minister Bussemaker van Onderwijs in 2015, bij de uitleg van het leenstelsel aan studenten ANP

Het in delen of per vak volgen van een voltijdstudie, door het ministerie van Onderwijs flexstuderen genoemd, wordt goedkoper. Minister Bussemaker heeft deze wens van studenten, en van regeringspartijen VVD en PvdA in de Tweede Kamer, vastgelegd in een wet.

Nu betalen studenten het volledige collegegeld van rond de 2000 euro voor een studiejaar, ook als ze maar een deel van de vakken doen. In de nieuwe wet staat dat onderwijsinstellingen mogen experimenteren met betalen per studiepunt. Bijvoorbeeld als studenten door andere bezigheden of ziekte niet alle vakken kunnen of willen volgen.

Dwangbuisstuderen

"Vasthouden aan dit dwangbuisstuderen zet Nederland op achterstand", zeiden VVD-Kamerlid Duisenberg en PvdA-Kamerlid Mohandis bij de presentatie van hun voorstel in 2015. Omdat het leenstelsel studeren duurder maakt, willen de regeringspartijen meer financiële mogelijkheden voor studenten omdat ze anders misschien afhaken.

Wat betreft minister Bussemaker gaat het echt om een experiment, dat moet uitwijzen of meer mensen hierdoor voor het hoger onderwijs kiezen en vaker hun studie met succes afronden. Het is nog niet duidelijk in welk studiejaar de wet ingaat, omdat de Tweede en Eerste Kamer er nog over moeten besluiten.

STER reclame