NOS NieuwsAangepast

Kinderombudsman: Zwarte Piet is in strijd met kinderrechtenverdrag

Zwarte Piet is in zijn huidige vorm in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag omdat de figuur kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Daarom moet Zwarte Piet zodanig worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer kunnen ervaren bij het Sinterklaasfeest.

Dat zegt de Kinderombudsman in een rapport waarin het onafhankelijke instituut zich voor het eerst mengt in het debat over Zwarte Piet. Aanleiding zijn klachten van mensen, die de Kinderombudsman vroegen een uitspraak te doen over het fenomeen.

Kinderombudsman: Zwarte Piet hoort zo niet

Hoe een aangepaste Zwarte Piet er concreet uit moet uitzien, zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer niet. Wel worden "ouders, scholen, particuliere en publieke jeugdorganisaties en op jeugdigen gerichte media" aangemoedigd zich in te spannen om opnieuw vorm te geven aan Zwarte Piet. "Zij moeten ervoor zorgen dat kinderen van alle huidskleuren plezier hebben aan dit feest."

"Door Zwarte Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende kenmerken kan er van hem een figuur worden gemaakt die recht doet aan het plezier dat zovelen beleven aan de Sinterklaastraditie, en die tegelijk in overeenstemming is met de rechten van alle kinderen in Nederland", schrijft Kalverboer in haar conclusie.

Karikatuur

De klagers die zich hadden gemeld bij de Kinderombudsman, vinden dat Zwarte Piet een karikatuur is en een voedingsbodem voor discriminatie en racisme. Hun kinderen zouden Zwarte Piet als kwetsend ervaren. Die laatste klacht was voor de Kinderombudsman doorslaggevend om een standpunt over Zwarte Piet te formuleren.

Hierbij is de traditie van Zwarte Piet getoetst aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) van de Verenigde Naties. Hierin staat onder meer dat kinderen recht hebben op gelijke behandeling en op bescherming tegen discriminatie. Het is de wettelijke taak van de Kinderombudsman om te bevorderen dat de rechten van kinderen worden geëerbiedigd.

Uiterlijk aanpassen

Voor het onderzoek werd door de ombudsman ook gesproken met blanke en gekleurde kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Sommigen van hen voelen zich rond de Sinterklaastijd (extra) gediscrimineerd.

Ondanks verschillen zijn de geraadpleegde kinderen eensgezind, aldus de ombudsman. "Alle jongeren met wie is gesproken vinden dat het uiterlijk van Zwarte Piet aangepast moet worden als er kinderen en jongeren zijn die zich door zijn huidige uiterlijk gediscrimineerd voelen."

Ook vinden ze dat volwassenen de Zwarte Piet-discussie op een onplezierige manier domineren.

Minister Asscher van Sociale Zaken blijft bij zijn standpunt over Zwarte Piet. Via Twitter verwijst hij naar de verklaring die hij vorig jaar aflegde rondom de discussie. Asscher vindt dat Zwarte Piet moet veranderen, maar vindt niet dat het een taak is van de overheid.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl