De sociëteit van Vindicat op de Grote Markt in Groningen
NOS NieuwsAangepast

Uit de school klappen over je ontgroening? 25.000 euro boete

  • Ben Meindertsma

    Redacteur

  • Ben Meindertsma

    Redacteur

Het Groningse studentencorps Vindicat heeft deze zomer alle aspirant-leden een contract laten tekenen waarin ze moeten beloven niets over de ontgroening naar buiten te brengen, op straffe van een boete van 25.000 euro.

Ook moeten de aspirant-leden ermee instemmen dat Vindicat niet aansprakelijk is voor schade. Het contract (.pdf), dat in bezit is van de NOS, wordt al zeker drie jaar aan nieuwe leden voorgelegd. Verschillende andere studentenverenigingen hebben ook contracten, maar die gaan naar hun zeggen veel minder ver.

De afgelopen dagen kwam Vindicat twee keer in het nieuws door incidenten met nieuwe leden. Een aspirant-lid werd tijdens de ontgroening zo hard op zijn hoofd geslagen dat hij met hersenletsel is opgenomen in het ziekenhuis, schrijft NRC Handelsblad vandaag.

Vorig week werd via het Groningse weblog Sikkom bekend dat leden van Vindicat een 'bangalijst' hebben verspreid, met namen en telefoonnummers van 22 nieuwe vrouwelijke leden. Die worden in de lijst beoordeeld op hun seksuele prestaties aan de hand van een sterrensysteem.

Direct opeisbare boete

In het contract verklaren aspirant-leden "geen ruchtbaarheid te zullen geven aan zijn/haar ervaringen met betrekking tot de introductietijd” in welk medium dan ook. Bij overtreding ontvangt Vindicat een “direct opeisbare boete van € 25.000".

Volgens rector Stijn Derksen van Vindicat betekent dat niet dat aspirant-leden niet met de pers mogen praten. “Ik snap dat je het zo leest, maar heb mijzelf nooit beperkt gevoeld.”

Volgens de rector is het contract vooral bedoeld om te voorkomen dat journalisten undercover aan een ontgroening meedoen. Wel overweegt hij voor volgend jaar de formulering aan te passen.

Toestemming van bestuur

Dat de student die op zijn hoofd is geslagen niet met media wil praten, heeft volgens Derksen niets te maken met het contract. “Wij hebben in gesprek met de jongen en zijn ouders aangegeven dat zij zich vrij mogen voelen om aangifte te doen of met de pers te praten als ze dat willen. Ze geven zelf aan uit de media te willen blijven.”

Uit een rondgang langs studentencorpora blijkt dat andere verenigingen hun nieuwe leden veel minder vergaande contracten laten ondertekenen. Ook bij het Amsterdamse Studenten Corps en het Leidse Minerva mag er zonder toestemming van het bestuur niet met de pers worden gesproken, maar de verenigingen zeggen dat ze geen boetes opleggen.

Het Delftse Studenten Corps zegt dat alleen een boete wordt opgelegd aan journalisten die deelnemen aan een ontgroening, niet aan deelnemers die met journalisten praten. De Wageningse Studenten Vereniging Ceres heeft in zijn overeenkomst niets opgenomen over praten met de pers.

De SP stelde in 2001 al eens Kamervragen over zwijgcontracten bij studentencorpora. Toenmalig minister Hermans van Onderwijs antwoordde dat een dergelijk contract niet in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en dat binnen een vereniging eigen regels mogen worden gesteld.

Opgelopen schade

In het contract van Vindicat staat dus ook dat een aspirant-lid tijdens de introductietijd zelf aansprakelijk is voor “eventuele zelf opgelopen schade dan wel voor schade toegebracht aan persoonlijke eigendommen”.

Uit de rondgang langs andere studentencorpora blijkt dat ook hier Vindicat een uitzondering is. Het Amsterdamse Studenten Corps laat weten wel degelijk aansprakelijk te zijn “in geval die schade is veroorzaakt door (grove) opzet, bewuste roekeloosheid en/of ernstig verwijtbaar gedrag dat de vereniging is toe te rekenen”. Ook in Delft, Leiden en Wageningen kunnen leden schade claimen bij de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl