Een demonstratie tegen het IMF (mei 2016) NOS / Harmen Boerboom

Suriname wil de komende jaren enorme investeringen doen in zijn infrastructuur en energievoorziening. Daarmee is meer dan een miljard Amerikaanse dollar gemoeid. 

Het geld moet komen uit een lening van 1,8 miljard dollar van de Islamitische Ontwikkelingsbank ISDB. Suriname is een van de 56 leden van deze Saudische bank, die ontwikkelingsprojecten financiert.

Met de verbetering van de infrastructuur in het land wil de regering het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in de productiesector. Ook buitenlandse investeerders moeten door de maatregelen worden aangetrokken.

Bruggen en wegen

De afgelopen dag presenteerde de Surinaamse regering een deel van de plannen. Er moeten vooral bruggen en wegen worden aangelegd. Verder moet het elektriciteitsnet worden gemoderniseerd en uitgebreid.

Suriname zit in een diepe economische crisis. "We hebben er met zijn allen in de afgelopen decennia een potje van gemaakt", zei president Bouterse tijdens een persbijeenkomst. Hij verwees met zijn opmerking impliciet naar de miljarden ontwikkelingsgeld die in de loop der jaren over de balk zijn gesmeten. "Als de ISDB ons nu een kans geeft om het land op te bouwen, denk ik niet dat we dezelfde fouten moeten maken. We hebben geleerd van het verleden."

Wel moeten er gedegen voorstellen bij de ontwikkelingsbank worden ingediend. Tijdens de bijeenkomst gaf Bouterse met zoveel woorden toe dat de kennis daarvoor in Suriname ontbreekt.

Leven flink duurder

Bovendien zullen de plannen op korte termijn geen soelaas bieden voor de grote monetaire problemen waarmee het land kampt. De Surinaamse dollar is nog maar een derde waard ten opzichte van de waarde van een jaar geleden. Importgoederen zijn daardoor meer dan twee keer zo duur geworden. 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op strenge voorwaarden een half miljard dollar beschikbaar gesteld om de koers weer in het gareel te krijgen. De eerste deelbetaling heeft nog weinig stabilisering van de koers opgeleverd. Intussen kost het Suriname moeite om zich te houden aan de voorwaarden die het IMF heeft gesteld. Daardoor kunnen de resterende betalingen van de lening in gevaar komen.

De oppositiepartijen hebben steeds gewaarschuwd voor de strenge voorwaarden van het IMF en voor de gevolgen voor de bevolking. Zo moet de regering van het IMF bijvoorbeeld de subsidies op elektriciteit en brandstof afschaffen. De aangekondigde prijsverhogingen leiden op dit moment in Suriname tot felle discussies en protesten.

Bouterse heeft spijt

President Bouterse suggereerde tijdens de bijeenkomst dat hij spijt had van de overeenkomst met het IMF. "Als ik de subsidies afschaf en de benzineprijs laat stijgen, dan kan ik morgen naar huis." 

Hij noemde het IMF koud en berekenend. "We zitten er nu aan vast en hebben ervoor getekend, maar we moeten ons afvragen of de beslissing om met het fonds in zee te gaan een juiste is geweest." Economen noemen de afspraken met het IMF een voorwaarde om de economie weer op gang te krijgen en de koers van de Surinaamse dollar te stabiliseren.

STER reclame