ANP

De Tweede Kamer ziet niets in een basisinkomen, zo is vandaag weer gebleken. Het lukt de initiatiefnemer, Kamerlid Klein, niet om de twijfel bij zijn collega's weg te nemen.

"Het plan is niet precies genoeg uitgewerkt", zegt D66-Kamerlid Koser Kaya. Kamerleden zijn geïrriteerd over het uitblijven van antwoorden op hun vragen.

Het idee van een basisinkomen is populair. Het is een vast maandinkomen voor iedereen, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. 

"Vergelijk het basisinkomen met de AOW of de kinderbijslag. Een basisinkomen dat iedereen krijgt en vrij mag worden aangevuld met inkomen uit andere bronnen zoals werk. Eigenlijk heel gek dat je dat als kind en bejaarde wel hebt, en de rest van je leven niet", zegt Klein.

Volgens Klein is een basisbedrag van 800 euro betaalbaar. Klein stapte in 2014 uit de 50Plus-fractie en maakt zich sindsdien vooral hard voor de invoering van een basisinkomen.

Oneerlijk

Maar de rest van de Tweede Kamer reageerde zeer sceptisch in een notaoverleg over de plannen. VVD-Kamerlid Nijkerken-de Haan is principieel tegen. Ze noemt het oneerlijk dat werkenden de rekening moeten betalen voor anderen die juist niet willen werken. 

SP-Kamerlid Ulenbelt is juist bang dat arbeidsongeschikten en andere kwetsbare groepen er op achteruit zullen gaan, terwijl rijken een bonus op hun inkomen krijgen. "Steun de mensen die het nodig hebben", aldus de SP'er

GroenLinks en de PvdA staan open voor het idee, maar zijn zeer kritisch over de uitwerking ervan. Ze zien te veel haken en ogen aan het plan.

Minister Asscher noemde het overleg "een bijzondere manier om het verkiezingsprogramma van Klein vast te stellen". Hij vindt dat Klein een aantal terechte punten maakt, maar ziet een basisinkomen niet als een reële optie.

STER reclame