Burgemeester Eberhard van der Laan ANP

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam zegt dat het verhaal over het bestaan van een lijst of van lijsten met Gülen-kinderen die naar de Turkse regering worden opgestuurd, op een misverstand berust. 

De vergissing is volgens hem bij de D66-fractie in de Amsterdamse raad ontstaan, zei hij tegen AT5. D66'ers kregen bij een bezoek aan een school een 'lijst' te zien waarop namen van kinderen zouden staan die een vermeende Gülen-school bezoeken. De ouders van kinderen op die school voelden zich door het bestaan van die lijst bedreigd en onder druk gezet om kinderen van school te halen.

Geen Gülen-kinderen

Volgens Van der Laan is het document waarover de ophef gaat geen lijst, maar een brief die op 18 augustus door ouders is opgesteld voor de Amsterdamse wethouder van Onderwijs Simone Kukenheim. Daarin vragen ouders de wethouder of zij een andere school voor hun kinderen wil zoeken, omdat zij niet willen dat hun kinderen op een school zitten die bekendstaat als een Gülen-school. 

"Dat is de lijst", zei Van der Laan. "Dat is juist het tegenovergestelde. Dat zijn geen Gülen-kinderen, maar kinderen van ouders die zich willen distantiëren van Gülen."

Communicatie

Gistermorgen vroeg D66-fractieleider Jan Paternotte wethouder Kukenheim of zij wist van lijsten waarop kinderen tot Gülen-leerlingen worden bestempeld en die naar de Turkse regering worden opgestuurd.

Het antwoord van Kukenheim daarop luidde: "Wij weten dat die lijsten doorgaan. Dat geven wij ook gewoon door aan de driehoek,  daar wordt het ook besproken." 's Middags ontkende Van der Laan dat het bestaan van een dergelijke lijst of lijsten bij het gemeentebestuur, de politie of het Openbaar Ministerie bekend is. 

Van der Laan wijt het verschil in de antwoorden die de wethouder en hijzelf gaven aan het gebrek aan tijd om er onderling over te spreken. De Amsterdamse raad krijgt maandag schriftelijk uitleg over de gang van zaken rond de brief.   

STER reclame