Het Antoni van Leeuwenhoek is gespecialiseerd in de behandeling van en het onderzoek naar kanker ANP

Kanker wordt steeds minder dodelijk

tijd van publicatie

Er overlijden steeds minder mensen aan kanker. Bij mannen is het sterftecijfer sinds de jaren 90 met een derde gedaald. De sterfte onder vrouwen laat al sinds het begin van de jaren 50 een geleidelijke daling zien.

Het CBS onderzocht hoe het aantal sterfgevallen door kanker zich de afgelopen 65 jaar heeft ontwikkeld. Daarbij is het aantal sterfgevallen per 100.000 inwoners geteld. Dit aantal is de afgelopen decennia gedaald. Maar in absolute aantallen stijgt het aantal sterfgevallen juist. Dat komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. 

NOS

In de jaren 80 was er nog een piek in het aantal sterfgevallen bij mannen. Volgens Jan Latten, demograaf bij het CBS, zou dit kunnen liggen aan het feit dat veel mannen daarna gezonder zijn gaan leven, en zijn gestopt met roken.

Haiko Bloemendal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie, denkt dat preventie ook een rol heeft gespeeld bij de algehele afname van het aantal sterftegevallen. "We zijn er als maatschappij veel meer op gespitst. Met bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken spoor je sneller kanker op." 

Ook denkt hij dat de ontwikkeling van behandelingen een rol speelt. "We hebben steeds betere therapie-opties voor de behandeling van kanker, waardoor mensen minder snel sterven."

Vormen van kanker

Een aantal vormen van kanker veroorzaken beduidend minder sterfgevallen dan vroeger. Zo was in de jaren 50 maagkanker verantwoordelijk voor dertig procent van de sterfgevallen bij mannelijke kankerpatiënten, in 2015 was dat gedaald tot ruim drie procent. Ook bij vrouwen veroorzaakt maagkanker aanzienlijk minder sterfgevallen dan voorheen.

"De oorzaak blijft een gok. Maar het kan te maken hebben met de signalering van darminfecties, die mogelijk gerelateerd zijn aan maagkanker. Wanneer je bijvoorbeeld veel zuurbranden hebt, krijg je tegenwoordig sneller een kijkonderzoek. Kanker wordt dan eerder ontdekt", zegt Bloemendal.

Longkanker is al tientallen jaren de dodelijkste kankersoort bij mannen. Wel is het aantal sterfgevallen door longkanker afgenomen. Bij vrouwen is het aandeel longkanker toegenomen, van 17 procent in 2006 naar 21 procent vorig jaar.

Longkanker en darmkanker blijven de vaakst voorkomende fatale vormen van kanker bij mannen. Bij vrouwen zijn dat longkanker en borstkanker. 

NOS

Bij kinderen zijn er ook steeds minder doden als gevolg van kanker. In 2006 overleden er nog 110 kinderen aan kanker, in 2015 waren dit er 69. De meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen zijn hersenkanker en leukemie. Jongens hebben een grotere kans om kanker te krijgen dan meisjes.

STER reclame