ANP

Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsgezin is vorig jaar met 1,3 procent gestegen, tot 226.000. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat de toename vrijwel helemaal valt toe te schrijven aan de toestroom van vluchtelingen. Onder autochtone Nederlanders daalde het aantal bijstandskinderen juist.

Ook kinderen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse wortels komen minder vaak uit een bijstandsgezin. Alleen in de groep 'overige niet-westerse landen' steeg het aantal bijstandskinderen, met 8300. Van hen komen er alleen al 7000 uit Syrië.

NOS

Volgens het CBS is het aantal bijstandsgezinnen vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven, maar zijn er gemiddeld meer kinderen per gezin. Ook dat laatste heeft te maken met de vluchtelingencrisis; families uit niet-westerse landen zijn vaak kinderrijker dan autochtone gezinnen.

Nederland

Relatief de meeste bijstandskinderen wonen in Rotterdam. Eind vorig jaar leefde daar 18 procent van de kinderen in een gezin dat bijstand ontvangt. Ook Amsterdam en Heerlen (14 procent) scoren hoog.

Kinderen in een bijstandsgezin in Nederland (bron: CBS)

STER reclame