Keizer Akihito gaf vanochtend in een toespraak voorzichtig aan met pensioen te willen AFP

Keizer Akihito van Japan wil aftreden. Dat gaf hij vandaag in voorzichtige bewoordingen aan tijdens een unieke tv-toespraak. Een bijzonder moment, want nog nooit eerder nam een Japanse vorst zo'n besluit. Het is namelijk niet toegestaan, zegt NOS-correspondent Kjeld Duits.

"Er is een speciale keizerlijke wet. Daarin staat precies wat de keizerlijke familie wel en niet kan doen en waarom Japan een keizerlijke familie heeft. De wet stelt dat de erfgenaam enkel en alleen de troon bestijgt als de keizer overleden is."

Minder vaag

Duits zegt dat het Japanse parlement nu de wet moet aanpassen. Hoe lang dat die procedure duurt, is niet duidelijk. "Premier Abe heeft zich er vanochtend even over uitgelaten. Hij zei dat de kwestie robuust besproken moet worden."

Volgens Duits was keizer Akihito in zijn toespraak minder vaag dan vooraf werd verwacht. "Hij mocht het woord 'aftreden' niet gebruiken, maar het was toch duidelijker dan we dachten. Hij noemde meerdere keren zijn leeftijd en keek terug op zijn tijd als keizer. Zo zei hij dat de keizer en het volk blije en trieste tijden hebben gedeeld." In zijn toespraak zei Akihito verder nog dankbaar te zijn voor het keizerschap.

Japanse keizer stuurt aan op aftreden

Als Akihito zou overlijden terwijl hij nog keizer is, zou dat grote consequenties hebben voor de Japanse maatschappij. "Zo zei hij dat er twee maanden rouwplechtigheden plaatsvinden, gevolgd door een jaar van begrafenisevenementen. Daarmee zou het leven in Japan tot stilstand komen en dat is niet goed voor het land", aldus Duits.

Voor veel Japanse jongeren is het keizerschap een ver-van-mijn-bedshow.

Correspondent Kjeld Duits

De correspondent zegt dat de keizer waarschijnlijk wel op de steun van de bevolking kan rekenen. Zo blijkt uit opiniepeilingen dat 77 tot 90 procent van het volk het ermee eens is dat een keizer zou moeten kunnen aftreden. Vooral jonge mensen snappen dat. "Weinig jongeren hebben interesse in wat er met de keizer gebeurt. Het is een ver-van-mijn-bedshow. Ik sprak gisteren een 26-jarige vrouw en die zei: 'Hij is net een mens, zoals u en ik. Hij moet ook de kans hebben om zijn eigen beslissingen te maken'."

'Ik vind dat keizer Akihito rust verdient'

STER reclame