Airbnb-aanbod in Amsterdam
NOS Nieuws

Airbnb wil niet ingaan op eisen Amsterdam

  • Leen Kraniotis

    Redacteur economie

  • Leen Kraniotis

    Redacteur economie

Airbnb is niet van plan om gegevens met Amsterdam te delen over individuele verhuurders die zich niet aan de regels houden. Dat zegt de appartementenverhuursite in een blogpost over lopende onderhandelingen hierover met de gemeente.

Via Airbnb verhuren meer dan 10.000 Amsterdammers hun appartement aan toeristen. Dat mag, mits maximaal 60 dagen per jaar en aan maximaal 4 personen tegelijk. Maar een deel van de verhuurders houdt zich daar niet aan en dat leidt tot overlast en tot woningen waar niet meer in gewoond wordt, maar alleen nog maar toeristen in zitten.

Alleen anoniem

Airbnb weet precies wie die regels overtreden en Amsterdam wil dat Airbnb die informatie met de gemeente deelt, zodat ertegen kan worden opgetreden. Maar de site wil dus alleen anonieme data geven. "Wij willen Amsterdam anonieme informatie verschaffen, op basis waarvan de gemeente beslissingen kan nemen. We willen de privacy van verhuurders en gasten beschermen."

Het bedrijf zegt ook dat het volgens Europese en Nederlandse privacywetgeving niet mogelijk is om zomaar informatie te delen met de gemeente.

Een woordvoerder van de gemeente zegt in een reactie dat de weigering van Airbnb niet als een verrassing komt. "Wij zijn momenteel intensief in gesprek met Airbnb. Dat Airbnb ons verder helpt met onze strijd tegen illegale hotels is een erg belangrijke prioriteit voor het Amsterdamse college. Dit gesprek voeren we met elkaar en niet via de media."

'Wij verwijderen al foute verhuurders'

In aanvulling op de blogpost zegt een woordvoerder van Airbnb wel met de gemeente samen te willen werken om illegale verhuur tegen te gaan. "Een behoorlijk aantal accommodaties hebben wij al uit eigen beweging verwijderd op basis van verdenking van misbruik. En als de gemeente verzoekt om een verhuurder te verwijderen, geeft Airbnb daar in sommige gevallen gehoor aan."

Maar Airbnb zegt geen verlengstuk te willen worden van de gemeente. Het bedrijf wil zelf beoordelen of verhuurders zich niet aan de regels houden en daarop actie ondernemen. Volgens Airbnb houdt de overgrote meerderheid zich aan de regels. "Commerciële verhuurders zijn niet welkom en horen niet thuis op Airbnb."

Samenwerking opzeggen

Amsterdam heeft nu al een samenwerking met Airbnb. Die bestaat er onder meer uit dat Airbnb verhuurders erop wijst wat de regels zijn in de stad. Ook int Airbnb toeristenbelasting en draagt die af aan de gemeente.

Amsterdam dreigt die samenwerking op te zeggen als Airbnb niet meer gegevens over foute verhuurders gaat delen. Airbnb ligt in allerlei toeristische steden onder vuur en kan internationaal goede sier maken met de samenwerking met Amsterdam. Het bedrijf hoopt dan ook dat de samenwerking wordt voortgezet.

Mocht Amsterdam de samenwerking opzeggen, dan verwacht de gemeente dat Airbnb wel toeristenbelasting blijft innen.

Registratieplicht

Onlangs werd in de Tweede Kamer een motie van de SP aangenomen over een verplichte registratie voor wie zijn woning verhuurt via Airbnb en soortgelijke sites. De gemeente Amsterdam is fel voorstander van zo'n registratieplicht.

Airbnb ziet ook daar niets in. "Ingewikkelde registratiesystemen zijn in het voordeel van commerciële partijen, vertragen innovatie en raken gewone mensen die authentieke ervaringen leveren en die het geld het meeste nodig hebben."

Het is nog onduidelijk of het kabinet werk maakt van de motie. Minister Blok voor Wonen zei eerder geen voorstander te zijn van een registratieplicht.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl