ANP
NOS Nieuws

240 uur taakstraf voor politicus Jos van Rey

De rechtbank in Rotterdam heeft de Roermondse oud-wethouder Jos van Rey veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De straf valt veel lager uit dan de twee jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechter komt tot dat oordeel gezien de leeftijd van Van Rey (hij is 71) en de omvangrijke publiciteit rondom de rechtszaak: volgens de rechter is de kans op herhaling klein.

Het OM gaat in beroep. Van Rey wil eerst het vonnis bestuderen. Ook Roermond en de provincie Limburg wachten met een inhoudelijke reactie.

Volgens de rechter heeft Van Rey de geheimhoudingsplicht geschonden bij de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap van Roermond, toen hij een VVD-kandidaat vragen en gewenste antwoorden doorspeelde. Hij maakte volgens de rechter "een poppenkast" van de procedure.

Van Rey heeft zich ook schuldig gemaakt aan corruptie. Hoewel hij daar geen groot financieel voordeel van heeft genoten, had hij gezien zijn bestuurlijke ervaring anders moeten handelen. "Hij heeft niet gehandeld als een integer politicus", aldus de rechter, die vindt dat Van Rey ook het vertrouwen in de politiek heeft beschadigd.

De voormalige VVD'er Van Rey stond terecht voor ambtelijke corruptie, witwassen, verkiezingsfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie. Hij zegt zelf dat hij niets fout heeft gedaan, maar volgens de rechter zocht hij als wethouder altijd de grenzen op en overschreed hij die soms bewust. Van witwassen en het ronselen van stemmen is hij vrijgesproken.

Genuanceerd

De omkoping draaide om giften van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol, met wie Van Rey al decennialang bevriend is. De rechter vindt dat Van Rey op zijn klompen had moeten aanvoelen dat Van Pol een tegenprestatie verwachtte voor zijn giften aan de wethouder. Van Pol stond ook terecht; hij is veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur.

Het oordeel over de corruptie viel vanwege de vriendschap tussen Van Rey en Van Pol genuanceerd uit. Zo vindt de rechter dat reizen naar een villa van Van Pol in Saint-Tropez een vriendschappelijk karakter hadden en niet als omkoping kunnen worden gezien.

Uitspraak rechter in zaak-Van Rey

De affaire rond Jos van Rey begon in het najaar van 2011, toen dagblad De Limburger een artikel publiceerde waarin de toenmalige wethouder van Economische Zaken werd beschuldigd van belangenverstrengeling. Hij zou Van Pol regelmatig bevoordeeld hebben bij de toekenning van grote bouwprojecten in Roermond.

Een onderzoek door oud-minister Sorgdrager en hoogleraar bestuurskunde Frissen, in opdracht van de gemeente, concludeerde dat er in sommige gevallen sprake was van de "schijn van belangenverstrengeling". De gemeenteraad van Roermond vond dat niet ernstig genoeg en nam genoegen met het rapport.

Maar daarmee was de zaak niet voorbij. Na tips over corruptie startte het Openbaar Ministerie in de zomer van 2012 in het geheim een onderzoek naar Van Rey, waarbij ook zijn telefoons werden afgetapt.

Op die manier hoorde justitie dat hij vertrouwelijke informatie doorgaf aan een kandidaat voor de functie van burgemeester van Roermond. Het OM besloot daarop in te grijpen. In oktober deed justitie invallen in zijn kantoor en huis. Kort daarop trad Van Rey af als wethouder en Eerste Kamerlid. De bevoordeelde kandidaat, Ricardo Offermanns, trok zich terug.

Vervolgens moest de gevallen politicus ruim twee jaar wachten tot zijn proces begon. In de tussentijd kreeg hij ruzie met zijn partij, de VVD, die hem uiteindelijk royeerde. Van Rey richtte een eigen politieke partij op en won met overmacht de gemeenteraadsverkiezingen van 2014, maar werd geweerd uit het college van burgemeester en wethouders. Een jaar later behaalde hij een zetel in de Provinciale Staten van Limburg.

Eis

De rechtbank had dit voorjaar zestien procesdagen nodig voor de inhoudelijke behandeling van de aanklachten. Het Openbaar Ministerie eiste twee jaar cel tegen hem en het verbod om drie jaar lang een publieke functie uit te oefenen.

Reactie Jos van Rey op uitspraak

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl