NOS Nieuws

Nieuwe richtlijn geboortezorg definitief

Het Zorginstituut Nederland heeft een nieuwe standaard geboortezorg vastgesteld. De richtlijn verplicht gynaecologen, verloskundigen en andere zorgverleners tot intensievere samenwerking bij iedere zwangerschap.

Partijen die samenwerken in de geboortezorg zijn al jaren met de nieuwe standaard bezig. Over de vorm van de standaard is veel discussie geweest. Eerder dit jaar weigerden de koepels van verloskundigen (KNOV) en kraamverzorgenden (NBvK) een handtekening te plaatsen onder een eerdere conceptvariant van de standaard, uit vrees dat gezamenlijk bespreken van elke zwangerschap leidt tot onnodige medicalisering van zwangerschappen.

Omdat de partijen er onderling niet uitkwamen hoe de samenwerking het beste vorm te geven, nam het Zorginstituut de regie over. De nieuwe richtlijn biedt een kader dat aanstuurt op "hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokkenen".

Geboortezorgplan

In de richtlijn staat dat iedere zwangere tijdens de zwangerschap een 'coördinerend zorgverlener' krijgt toegewezen, die gedurende de hele zwangerschap het aanspreekpunt is voor de aanstaande moeder. Dat zal in de meeste gevallen de verloskundige zijn, maar het kan ook een gynaecoloog of huisarts zijn.

Met de coördinerend zorgverlener wordt een zogenoemd 'individueel geboortezorgplan' opgesteld. Hierin worden aspecten vastgelegd die in begeleiding en zorg belangrijk zijn. Er is aandacht voor eventuele risico's en het bevat een verdeling van verantwoordelijkheden. Het plan is eigendom van de zwangere en alle betrokken zorgverleners moeten er inzicht in kunnen krijgen.

De richtlijn stelt dat de manier waarop gynaecologen en verloskundigen samenwerken per regio kan verschillen. Sommige regio's werken al met een coördinerend zorgverlener.

Verdere verbetering

Nadat Nederland in Europees verband relatief hoge babysterfte liet zien, staat het omlaag krijgen van vermijdbare babysterfte sinds begin 2008 hoog op de politieke agenda. "Hoewel perinatale sterfte en morbiditeit niet volledig te vermijden zijn, kan een deel wél worden voorkomen door effectievere preventie en een betere samenwerking in de zorg", staat in de richtlijn.

Joris van der Post, hoogleraar Verloskunde aan het AMC, zei vorige week dat er op landelijk en regionaal gebied al veel verbeterd is op het gebied van samenwerking en terugdringen van sterftecijfers.

Protest

Vorige week waren er verschillende protesten van verloskundigen tegen veranderingen die gaande zijn in de organisatie van geboortezorg. Minister Schippers introduceert volgend jaar een nieuwe manier van financieren, naast de bestaande manier van financieren.

Bij die nieuwe manier van financieren worden verloskundigen en gynaecologen uit een pot geld betaald. Verloskundigen vrezen dat ze op termijn hun zelfstandigheid kwijtraken en dat zwangere vrouwen minder keuzevrijheid krijgen in het kiezen van een zorgverlener. Volgens de minister komt die keuzevrijheid niet in gedrang.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl