NOS Nieuws

Ruim 100 miljoen euro schade door onweer deel Brabant

Kassen in Someren verwoest door hagelbuien

Het heftige onweer van gisteravond en vannacht heeft alleen al in Zuidoost-Brabant voor meer dan 100 miljoen euro aan schade veroorzaakt in de agrarische sector. De hagelstenen richtten verwoestingen aan, onder meer aan kassen, gewassen en bijvoorbeeld zonnepanelen.

Het schadebedrag voor de Brabantse boeren komt bovenop de waterschade die ze de afgelopen weken al hebben geleden.

In Asten is zeker honderd hectare kassengebied door de hagel verwoest.

Ook huizen en auto's hebben veel schade opgelopen, maar dat is in dit bedrag nog niet meegenomen. Het totale schadebedrag kan dus nog veel hoger oplopen.

Oorlogsgebied

Volgens de burgemeester van de gemeente Bergeijk is het "net of je een oorlogsgebied binnenkomt". Volgens haar is de schade voor veel mensen ook een persoonlijk drama.

"We zijn blij dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Als je de ravage ziet is dat enorm fijn. We zijn ontzettend onder de indruk van wat wel is gebeurd."

De gemeente probeert de getroffen boeren te helpen. "Er zijn naar schatting honderd schuren geraakt waar dieren in zitten."

Na een inventarisatie van de schade blijkt dat sommige glastuinders hun hele teelt moeten stilleggen. Sommige akkerbouwers en tuinders op de volle grond kunnen al hun gewassen weggooien en veehouders kampen met schade aan schuren en veevoer zoals mais. Dat heeft ook gevolgen voor hun werknemers. Tuinders bekijken hoe ze de schade voor het personeel beperkt kunnen houden.

Asbest

Boeren met verwoeste schuren waar asbest in zit, mogen die niet zelf opruimen. Daardoor gaat tijd verloren. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO roept lokale overheden op snel werk te maken van vergunningen voor asbestverwijdering. Dat moet in vier uur kunnen in plaats van vier weken.

ZLTO schat de schade door de vele regen, dus los van de hagelschade, op 20 tot 30 miljoen euro. Een deel daarvan had volgens de organisatie kunnen worden voorkomen als de watergangen op tijd in orde waren geweest.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl