Actieplan tegen uitval hoger onderwijs

30% van de eerstejaarsstudenten stopt met zijn studie ANP

De Tweede Kamer en organisaties in het onderwijs willen samen de uitval van eerstejaarsstudenten beperken. VVD, PvdA en CDA hebben daarvoor samen met LAKS en ISO en decanenvereniging NVS-NVL een actieplan gepresenteerd. Ze maken zich er zorgen over dat bijna een derde van de studenten op universiteiten en hogescholen uitvalt of na het eerste jaar van studie wisselt. 

Volgens hen komt de verkeerde studiekeuze voornamelijk door een slechte aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Ze stellen daarom tien verbeterpunten voor.

Loopbaanoriëntatie 

Voor het voortgezet onderwijs willen de initiatiefnemers vooral verbeteringen in de 'loopbaanoriëntatie'. Zo vinden ze dat docenten die scholieren helpen met adviezen over hun loopbaan daarvoor een opleiding moeten hebben gevolgd. Verder willen ze dat elk vak in het voortgezet onderwijs verband legt met een vervolgopleiding en een latere baan. 

Matching

Aan de kant van het hoger onderwijs richt het plan zich voornamelijk op studiekeuzeactiviteiten. "Sommige instellingen hebben alleen een online vragenlijst waarmee scholieren kunnen controleren of de studie iets voor hen is", zegt Jan Sinnige van het ISO. "Wij vinden dat niet genoeg en willen minimumeisen aan de studiekeuzecheck."

Vorig jaar leidden dergelijke activiteiten, matching genoemd, al tot een lagere uitval op universiteiten. Aankomend studenten worden bij matching verplicht om deel te nemen aan colleges, werkgroepen en het maken van toetsen. 

Matching moet zo een realistisch beeld geven van wat het betekent om een studie te doen, zodat de scholier met meer overtuiging een definitieve keuze kan maken. Daarnaast kan de opleiding door deze activiteiten ook inschatten of de leerling een match is voor de studie.

Landelijke normen

De Tweede Kamer wil nu dus dat er een landelijk kader wordt ontwikkeld voor deze studiekeuzeactiviteiten. "Belangrijk is dan wel dat de matching geen selectie mag zijn", zegt Sinnige. 

"Er moet een persoonlijk advies uitrollen. De opleiding kan via deze methode de student checken, maar andersom moet de student ook zijn toekomstige opleiding kunnen checken."

STER Reclame