NOS NieuwsAangepast

Brexit een feit: hoe gaat het verder?

Nu is het een feit: Groot-Brittannië heeft gestemd voor de brexit en verlaat de Europese Unie. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De Britten zijn niet van vandaag op morgen een ex-lid van de Unie; het vertrek wordt waarschijnlijk een proces van jaren.

Dit gaat er nu gebeuren

Een land dat het lidmaatschap van de EU wil opzeggen kan daar simpelweg toe besluiten, bijvoorbeeld na een referendum, zoals nu in Groot-Brittannië. Dat besluit moet vervolgens aan de andere 27 landen van de Europese Unie worden meegedeeld.

Dan begint een periode waarin het vertrekkende land en de 27 achterblijvende lidstaten onderhandelen over een scheidingsovereenkomst. Die overeenkomst regelt niet alleen hoe er een einde moet komen aan alle Europese regelingen in het vertrekkende land, maar ook hoe de toekomstige relatie moet worden vormgegeven.

Die scheidingsovereenkomst bepaalt ook wanneer de nieuwe relatie ingaat. De Europese regeringsleiders moeten met gekwalificeerde meerderheid instemmen met de overeenkomst nadat het Europese Parlement het heeft goedgekeurd.

Wat betekent een brexit voor Brussel?

Om druk op de ketel te houden staat in het verdrag dat er maximaal twee jaar de tijd is voor die onderhandelingen. Is er dan geen akkoord over de scheiding en de relatie daarna, dan vervalt het lidmaatschap automatisch. Behalve als alle 28 landen unaniem besluiten om de tijd te verlengen.

Gedurende de onderhandelingen blijven de Europese wetten en regels van kracht in het Verenigd Koninkrijk, maar mag het land niet deelnemen aan EU-vergaderingen over de scheiding.

De problemen

Nog nooit eerder heeft een land de EU verlaten, dus ervaring met zo'n vertrekregeling is er niet. Bovendien ziet bovenstaande procedure er simpel uit, maar op tal van terreinen kunnen moeilijkheden opduiken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl