Om natte voeten te voorkomen, moeten bouwers veel klimaatbestendiger bouwen, zeggen waterschappen.
NOS Nieuws

Waterschappen: bouw meer hoosbui-proof

 • Jikke Zijlstra

  Redacteur

 • Ardi Vleugels

  Researchredacteur zorg

 • Jikke Zijlstra

  Redacteur

 • Ardi Vleugels

  Researchredacteur zorg

Om grote economische schade en wateroverlast te voorkomen, moet klimaatbestendig bouwen verplicht worden. Die oproep doet de Unie van Waterschappen, mede naar aanleiding van de hoosbuien de afgelopen weken. Die leidden in veel plaatsen tot ondergelopen straten en afgesloten wegen.

Bij de bouw van nieuwe wijken en de herstructurering van bestaande buurten moeten bouwers en gemeenten verplicht rekening houden met extreme hoosbuien. Dat gebeurt nu onvoldoende, waardoor Nederland erg kwetsbaar is, onder meer wat betreft infrastructuur, aldus voorzitter Hans Oosters.

Kopje onder

Ook aan bouwvoorschriften moeten aanvullende eisen worden gesteld op het gebied van wateroverlast door hevige regenval, stelt de Unie. “De veronderstelde effecten van klimaatverandering voor 2050 doen zich nu al voor. Als de intensiteit van die buien toeneemt en je maakt ondertussen geen harde afspraken over hoe je moet bouwen in zo’n situatie, dan gaan gemeenten meerdere keren per jaar kopje onder”, zegt de voorzitter. “We kunnen de buien niet tegenhouden, maar de schade wel beperken."

Bijvoorbeeld door technische installaties, zoals ict en telecom, niet langer in kelders te plaatsen, maar op een hogere etage. Stenen moeten plaatsmaken voor groen. Stoepranden, die ooit gebouwd werden om te voorkomen dat water direct een huis in stroomt, moeten terug in de straat. De grond waarop wordt gebouwd, moet waar nodig worden opgehoogd, zo suggereert de Unie van Waterschappen.

Als voorbeeld noemt voorzitter Oosters de nieuwe wijk Westergouwe bij Gouda waar dit is gebeurd. Bij de bouw is juist veel rekening gehouden met de klimaatscenario's van 2050, onder meer vanwege de ligging aan de Hollandsche IJssel en ruim zes meter onder Nieuw Amsterdams Peil.

Watertoets

De Unie van Waterschappen wil ten slotte dat bouwpartijen de watertoets verplicht opvolgen. Waterschappen stellen zo'n advies op voorafgaand aan een bouwproject. “Maar ze hoeven het advies niet op te volgen. Dat zou wel moeten", vindt de Unie.

Duidelijke richtlijnen

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat partijen veel meer aandacht moeten besteden aan klimaatbestendig bouwen. “Bij de aanleg van straten en parken moet meer rekening worden gehouden met klimaatverandering. Denk aan voldoende waterberging voor de piekbuien in het riool, onder of op de weg en in parken. Wat nu gebouwd wordt, moet de komende decennia nog meekunnen", zegt Willem Ligtvoet van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Volgens hem zouden veel gemeenten blij zijn als er duidelijke richtlijnen zouden komen voor klimaatbestendig bouwen. "Omdat ze dikwijls zelf over weinig menskracht en kennis beschikken.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt altijd in gesprek te zijn met de waterschappen. "Gemeenten zijn er namelijk bij gebaat dat er goed en veilig wordt gebouwd." De VNG wil niet dat de watertoets een verplichtend karakter krijgt. "We zijn tevreden met de huidige situatie", zegt een woordvoerder.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl