Fort Zeelandia in Paramaribo, de plek waar de Decembermoorden plaatsvonden
NOS Nieuws

Krijgsraad Suriname: strafzaak Decembermoorden moet doorgaan

De omstreden amnestiewet die in 2012 door het Surinaamse parlement is aangenomen, is niet rechtsgeldig, heeft de krijgsraad bepaald. Dat betekent dat de vervolging van president Bouterse voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden moet doorgaan. De vervolging werd in 2012 na het invoeren van de amnestiewet geschorst.

De president van de krijgsraad vindt dat de wet ingrijpt in een lopend proces. De rechtsgeldigheid van de wet had getoetst moeten worden door een constitutioneel hof.

Maar omdat zo’n hof er in Suriname niet is en de oprichting ervan ook niet op korte termijn te verwachten is, vindt de militaire rechter dat het proces niet binnen een redelijke termijn afgerond kan worden. Daarom moet de schorsing worden opgeheven en het proces worden hervat.

Geëmotioneerd

Op 30 juni moet de openbaar aanklager zijn strafeis bekendmaken. Aanwezige nabestaanden bij de zitting van de krijgsraad reageerden verheugd en geëmotioneerd.

In maart oordeelde de openbaar aanklager, Roy Elgin, nog dat het proces niet kon worden hervat zolang de amnestiewet van kracht is. President Bouterse heeft zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden altijd ontkend.

Een terugblik op de decembermoorden in Suriname 1982

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl