ANP

Opnieuw klachten vanuit de politie. Nu zijn het de wijkagenten die zeggen dat ze niet aan hun eigenlijke taken toekomen, namelijk het surveilleren in de buurt. Ze worden te veel ingezet op andere diensten

Eind april bleek uit een andere enquête dat de werkdruk bij de politie hoger is dan ooit. Ook klaagden agenten over tijdrovende bureaucratie.

De problemen leiden er onder meer toe dat het ziekteverzuim extreem hoog is. Vorig jaar zaten 4600 politiemensen thuis, dat is 7 procent van het totaal.

Overbelast door reorganisatie

De laatste tijd vergt vooral de inzet op het gebied van vluchtelingen en terreurbestrijding extra veel van de politie. Agenten wijzen zelf vooral naar de grootschalige reorganisatie als oorzaak van de problemen. De overgang naar een nationaal korps verloopt zacht gezegd niet soepel.

De politiemensen gaven een jaar geleden aan dat de dienstverlening aan burgers sinds de start van de Nationale Politie is verslechterd. Een ruime meerderheid van de agenten komt niet meer toe aan het eigen werk, doordat ze gaten in roosters moeten vullen.

Miljoenentekort

Alle problemen bij de politie leiden ertoe dat de reorganisatie drie jaar langer gaat duren en honderden miljoen euro's extra kost

"Het lukt om de politie efficiënter te laten werken, maar het kraakt en het piept wel", erkende de nieuwe korpschef Erik Akerboom in maart. Volgens hem lijdt de politie aan structurele onderfinanciering. "Dat kan niet zo doorgaan. Het is een politieke keuze of de politiesterkte op peil blijft."

STER reclame