NOS Nieuws

Beroepsvereniging vreest sluiting verloskundigenpraktijken

Verloskundigen zijn bang voor het verdwijnen van zelfstandige praktijken als de geboortezorg op een andere manier wordt bekostigd. Daardoor komt de keuzevrijheid van zwangeren in gevaar, zegt de beroepsvereniging KNOV. Zeven vrouwenorganisaties uitten dinsdag ook al hun zorgen.

De KNOV reageert op een brief die minister Schippers dinsdag naar de Kamer stuurde. Zij wil dat verloskundigen en gynaecologen nauwer gaan samenwerken.

Ook de koepel van kraamverzorgenden (NBvK) is verontwaardigd. “De partijen moeten het eerst eens worden over de inhoudelijke veranderingen, voordat daar financiële consequenties aan gekoppeld worden", zegt voorzitter Siska de Rijke.

De gynaecologenvereniging NVOG wil de brief nog bestuderen, maar is in het algemeen positief. “We zien het als een goede stap in de verbetering van kwaliteit van de geboortezorg.”

Babysterfte

Vorige week overlegde de minister met de partijen, omdat die het niet eens zijn over een nieuwe regeling die op 1 juli van kracht moet worden.

Al in 2010 pleitte een stuurgroep voor meer en betere samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen, onder meer omdat Nederland een relatief hoge babysterfte kende. Ook zou de geboortezorg niet langer uit twee potten, maar uit één pot moeten worden betaald. Minister Schippers wil dubbel declareren voorkomen. De twee financieringsmanieren zullen in eerste instantie naast elkaar blijven bestaan.

Onnodige ingrepen

Verloskundigen zijn bang dat zorgverzekeraars geen contracten meer willen sluiten met zelfstandige praktijken, als daarnaast geboortezorg kan worden ingekocht die gezamenlijk (met gynaecologen erbij) georganiseerd is.

Dat noemt de KNOV zorgelijk omdat er tijdens een zwangerschap dan meer onnodige medische ingrepen zullen worden gedaan en dat de zorg op termijn duurder wordt. De gynaecologen delen die zorgen niet.

Verbetering

Minister Schippers is voor betere samenwerking, maar dwingt het niet af. Regio's die wel voor samenwerking kiezen, kunnen gebruik maken van de nieuwe manier van financiering. Dat is niet verplicht. Ook wijst Schippers erop dat in veel regio’s al beter wordt samengewerkt bij het begeleiden van zwangerschappen en bevallingen, en dat dit leidt tot een daling van de babysterfte.

Hoogleraar Victor Pop zei dinsdag dat zorgverzekeraars nog lang niet klaar zijn voor een nieuw financieringssysteem, maar de verzekeraars bestrijden dat. “We zijn al jaren bezig met de voorbereiding.”

Zonde

Toch zijn ook de verzekeraars teleurgesteld over de brief van Schippers. Ze hadden gehoopt op een snelle invoering. "De 25 regio’s waar geboortezorg nu al gezamenlijk wordt georganiseerd, mogen gebruik maken van de optie om het financiële systeem daarop te laten aansluiten. Een paar zullen dat misschien doen, maar lang niet alle 25. Dat is zonde.”

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl