NOS Nieuws

Betere voorlichting mbo'ers over doorstroom naar hbo

Mbo-scholen en -leerlingen krijgen extra informatie over studiefinanciering op het hbo. Volgens minister Bussemaker zijn leerlingen en docenten vaak niet goed op de hoogte van de regels. Ze is bang dat mbo'ers uit angst voor schulden niet doorstromen naar het hbo.

Bussemaker zegt dat decanen hun studenten soms zelfs verkeerd voorlichten over de studiefinanciering. "Ik vind dat heel erg en wil alles in het werk stellen om te voorkomen dat scholieren door onwetendheid niet doorleren", zegt de minister.

Mbo'ers die dit jaar hun niveau 4-opleiding (die toegang geeft tot het hbo) afronden krijgen een brief met informatie over de aanvullende beurs. Volgens Bussemaker denken veel scholieren ten onrechte dat die niet meer bestaat.

Gift

Exacte cijfers zijn er niet, maar volgens Bussemaker gaat het om een grote groep die niet goed op de hoogte is van de regels. Hoewel de basisbeurs niet meer bestaat, kunnen studenten nog wel lenen en blijft de aanvullende beurs een gift.

Bussemaker: veel mbo'ers niet op de hoogte van regels studiefinanciering

Dit jaar zijn er ongeveer 7 procent minder inschrijvingen in het hoger onderwijs. Volgens ChristenUnie, SP en CDA heeft het afschaffen van de basisbeurs ertoe geleid dat jongeren uit kwetsbare milieus zich minder aanmelden.

Bussemaker denkt dat het om een tijdelijke dip gaat. Veel aankomende studenten zouden een tussenjaar nemen en toegangseisen van een aantal hbo-opleidingen zijn sinds dit jaar strenger.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het leenstelsel.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl