NOS Nieuws

Zembla: justitieel onderzoek naar zorgfraude UMC Utrecht

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar zorgfraude op de kno-afdeling van het UMC Utrecht. Dat meldt Zembla vanavond. Het programma heeft bronnen binnen en buiten het ziekenhuis die over de kwestie gehoord zijn door het Functioneel Parket en de Inspectie SZW.

Beide instanties willen ontkennen noch bevestigen dat er een fraudeonderzoek loopt naar het UMC Utrecht. Wel laat de voorlichter van het Functioneel Parket weten: "Zorgfraude heeft prioriteit. Wanneer signalen over mogelijke fraude tot ons komen kijken wij hiernaar."

Melding

Het vertrekpunt van het gerechtelijk onderzoek is een anonieme melding (.pdf) van een aantal kno-artsen van het ziekenhuis bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In de melding uit juni 2014 ging het over de patiëntveiligheid die in het gedrang was, over een angstcultuur op de kno-afdeling én over fraude.

De artsen schreven de Inspectie onder meer: "Wij hebben bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat recentelijk een jong staflid (jaarcontract) in opdracht van het afdelingshoofd bijna 300 zorgbehandelcodes (DBC's) heeft geopend op naam van een ander staflid zonder dat laatstgenoemd staflid de patiënten toen gezien of onderzocht heeft."

Het UMC Utrecht werd in april onder verscherpt toezicht gesteld van de inspectie.

Kinderziekenhuis

Ook binnen het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht bestaat onrust. Enkele anesthesiologen zijn volgens Zembla naar de vertrouwenspersoon gegaan. Ze maken zich zorgen over de patiëntveiligheid.

De anesthesiologen zijn - en dat mag volgens de richtlijnen - soms verantwoordelijk voor de anesthesie bij twee operaties die tegelijk plaatsvinden in verschillende operatiekamers. Maar dat gebeurt ook bij operaties met verhoogd risico en dat is tegen afspraken die zijn gemaakt binnen de vakvereniging.

IGZ

De Inspectie kent de zorgen van de anesthesiologen. "Wij zijn hiervan op de hoogte en dit maakt deel uit van het lopende onderzoek." Daarom wil de Inspectie er verder niets over zeggen.

Het UMC Utrecht laat in een verklaring op zijn website weten dat de anesthesiologische zorg volgens de richtlijnen is. Het ziekenhuis heeft de beroepsvereniging wel gevraagd zo snel mogelijk een kwaliteitsvisitatie te doen. Verder wil het UMC Utrecht niet ingaan op de berichtgeving van Zembla. Het wijst daarbij op het lopende onderzoek.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl