Sommige leerlingen krijgen hulpmiddelen bij het examen
NOS Nieuws

Steeds meer examenkandidaten met dyslexieverklaring

"We hebben het idee dat sommige dyslexie-verklaringen iets te makkelijk zijn afgegeven", zegt directeur Mark Kwakman van het Bataafs Lyceum in Hengelo. Leerlingen van havo en vwo zijn vandaag begonnen aan hun eindexamens. Voor vmbo'ers beginnen de schriftelijke examens morgen. Steeds meer leerlingen krijgen daarbij extra voorzieningen.

Veel leerlingen zeggen dat ze problemen hebben met lezen, anderen hebben moeite met rekenen of kunnen niet goed schrijven. In 2011 vroeg nog zo'n 10 procent van de leerlingen om soepeler regels, vorig jaar was dat al bijna 15 procent. Dat zijn ruim 27.500 leerlingen.

Scholen testen zelf

"We mogen op computers werken. Het is dan net wat makkelijker om iets aan te passen als je iets fout hebt geschreven", vertelt leerling Chris vlak voordat ze aan het vwo-examen Nederlands begint. "En we krijgen een half uur extra tijd."

Chris heeft zich op school moeten laten testen op dyslexie. Het Bataafs Lyceum vertrouwt niet meer op de dyslexie-verklaringen van derden, omdat het lijkt of er mee gesjoemeld wordt.

Aangepaste examens

Leerlingen met dyslexie krijgen bovendien het examen aangeleverd met een groter lettertype. Daarnaast kunnen sommigen een beroep doen op vragen die worden voorgelezen en mogen ze werken met een laptop.

Wie moeite heeft met rekenen, kan minder sommen krijgen, meer tijd of mag een rekenmachine gebruiken. Leerlingen die problemen hebben met spellen mogen in een uitzonderingsgeval de spellingscontrole gebruiken, maar krijgen dan geen punten voor spelling.

Passend onderwijs

Ook het ministerie van Onderwijs ziet een stijging van het aantal leerlingen dat om hulp vraagt bij hun examen. Het ministerie heeft nog niet onderzocht waardoor dat komt, maar heeft wel wat mogelijke verklaringen.

Zo zijn er door de invoering van het passend onderwijs meer leerlingen op middelbare scholen gekomen die extra hulp nodig hebben. Kinderen die eerder door een beperking naar speciale scholen gingen, komen nu zoveel mogelijk terecht in het regulier onderwijs.

Leerlingen praten met elkaar

Ook praten leerlingen met elkaar over speciale voorzieningen. "Als twee leerlingen om een uitzonderingsmogelijkheid vragen, komen er soms meer. Ze wisten eerst nog niet dat ze in aanmerking kwamen, maar vragen dan alsnog voorzieningen aan", zegt een woordvoerder.

Sinds 2011 zijn de examenregels ook strenger geworden. Het ministerie denkt dat leerlingen daarom eerder om extra hulp vragen als zij bang zijn dat ze het examen niet halen. "Leerlingen die het eerder nog 'gewoon' zouden proberen, trekken nu toch aan de bel."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl