NOS Nieuws

Ouderen vallen veel minder vaak door gerichte therapie

Bange ouderen hebben baat bij val-therapie

Kwetsbare ouderen die thuis een gerichte therapie krijgen tegen hun val-angst, vallen beduidend minder vaak dan andere kwetsbare ouderen. Dat constateert gezondheidswetenschapper Tanja Dorresteijn die morgen promoveert aan de Universiteit Maastricht.

In de groep 70+'ers die de therapie Zicht op Evenwicht kreeg, was het aantal incidenten in eigen huis bijna een derde lager dan in de groep die de therapie niet kreeg.

Oefenen

Een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een verpleegkundige bezoekt de oudere drie keer thuis. In vier telefoongesprekken wordt samen met de oudere een oefenprogramma gemaakt waarin rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden.

Het Centrum Gezond Leven van het RIVM en het Trimbos Instituut hebben de in Maastricht ontwikkelde aanpak omarmd. Het Trimbos Instituut traint de hulpverleners die de therapie geven.

Preventie

Voor ouderen die bang zijn om te vallen bestonden al groepstherapieën waarvan de werkzaamheid was aangetoond. Maar juist de meest kwetsbare ouderen willen of kunnen vaak niet naar zo'n therapie, ook omdat ze bang zijn dat ze vallen als ze de deur uitgaan.

Omdat een derde deel van de ouderen uit de onderzoeksgroep voortijdig afhaakte, pleit onderzoeker Tanja Dorresteijn voor een zorgvuldige selectie van de mensen die in aanmerking komen voor de nieuwe aanpak.

Financiering

Zoals vaker met preventieve zorg is de financiering van de cursussen lastig te regelen. Gemeenten moeten de investeringen doen, maar de zorgverzekeraars profiteren van kostenbesparingen.

"In Maastricht heeft de gemeente op projectbasis een tijdje betaald", zegt Dorrestijn,"maar die is daar weer mee gestopt. Dat zie je vaker bij gemeenten. Maar preventie werkt niet als tijdelijk project. Zeker nu er in allerlei gemeenten zorggeld overblijft, begrijp ik niet waarom deze aanpak niet gewoon wordt gefinancierd."

"Zorgverzekeraars hebben allemaal eigen voorwaarden, maar sommige vergoeden deze therapie in een aanvullend pakket."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl