Ouderen vallen veel minder vaak door gerichte therapie

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

Bange ouderen hebben baat bij val-therapie

Kwetsbare ouderen die thuis een gerichte therapie krijgen tegen hun val-angst, vallen beduidend minder vaak dan andere kwetsbare ouderen. Dat constateert gezondheidswetenschapper Tanja Dorresteijn die morgen promoveert aan de Universiteit Maastricht.

In de groep 70+'ers die de therapie Zicht op Evenwicht kreeg, was het aantal incidenten in eigen huis bijna een derde lager dan in de groep die de therapie niet kreeg. 

Oefenen

Een fysiotherapeut, een ergotherapeut of een verpleegkundige bezoekt de oudere drie keer thuis. In vier telefoongesprekken wordt samen met de oudere een oefenprogramma gemaakt waarin rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. 

De therapie kost ruim 700 euro per persoon. De totale zorgkosten voor de kwetsbare ouderen die de therapie kregen lag op 7890 euro, die van de ouderen in de controlegroep op 8094 euro. In 2014 overleden bijna 3000 ouderen door een val of de nasleep daarvan. Volgens berekeningen van Veiligheid NL kwamen 88.000 ouderen na een val op de Spoedeisende Hulp terecht en werden 40.000 ouderen in het ziekenhuis opgenomen. Val-incidenten kosten bij elkaar in dat jaar 810 miljoen euro. Door de vergrijzing zal het aantal incidenten blijven stijgen. Veiligheid NL gaat uit van naar schatting 4800 doden door val-incidenten in 2030 en 1,3 miljard euro aan zorgkosten. 

Het Centrum Gezond Leven van het RIVM en het Trimbos Instituut hebben de in Maastricht ontwikkelde aanpak omarmd. Het Trimbos Instituut traint de hulpverleners die de therapie geven.

Preventie

Voor ouderen die bang zijn om te vallen bestonden al groepstherapieën waarvan de werkzaamheid was aangetoond. Maar juist de meest kwetsbare ouderen willen of kunnen vaak niet naar zo'n therapie, ook omdat ze bang zijn dat ze vallen als ze de deur uitgaan. 

Omdat een derde deel van de ouderen uit de onderzoeksgroep voortijdig afhaakte, pleit onderzoeker Tanja Dorresteijn voor een zorgvuldige selectie van de mensen die in aanmerking komen voor de nieuwe aanpak.

Financiering

Zoals vaker met preventieve zorg is de financiering van de cursussen lastig te regelen. Gemeenten moeten de investeringen doen, maar de zorgverzekeraars profiteren van kostenbesparingen.

"In Maastricht heeft de gemeente op projectbasis een tijdje betaald", zegt Dorrestijn,"maar die is daar weer mee gestopt. Dat zie je vaker bij gemeenten. Maar preventie werkt niet als tijdelijk project. Zeker nu er in allerlei gemeenten zorggeld overblijft, begrijp ik niet waarom deze aanpak niet gewoon wordt gefinancierd."

"Zorgverzekeraars hebben allemaal eigen voorwaarden, maar sommige vergoeden deze therapie in een aanvullend pakket."

STER Reclame