ANP
NOS Nieuws

Jongeren krijgen eerder een volwassen loon

Jongeren krijgen eerder een volwaardig loon. De leeftijd waarop het minimumjeugdloon afloopt wordt in stappen verlaagd van 23 naar 21 jaar. Het minimumjeugdloon voor mensen die jonger zijn gaat omhoog.

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft daarover afspraken gemaakt met de coalitiepartijen VVD en PvdA en de sociale partners. Het plan is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. De Tweede Kamer had al eerder om aanpassing van het jeugdloon gevraagd.

Volgens Asscher gaan jongeren van 21 en 22 jaar er fors op vooruit. Nu zitten de meesten onder de 1000 euro per maand. Omdat ze straks als volwassenen worden betaald, kan dat 1500 euro worden. Jongeren die onder het minimumjeugdloon blijven vallen, gaan er volgens de minister 10 tot 20 procent op vooruit.

Asscher: stappen gezet om arbeidsmarkt te verbeteren

Het akkoord is vanmorgen gepresenteerd op een persconferentie. De aankondiging van Asscher dat jongeren eerder een volwaardig loon krijgen werd met applaus en gejuich ontvangen door de aanwezige jongerenorganisaties. Zij dringen al een tijd aan op deze aanpassing.

Volwassenen verdienen een volwassen loon

Minister Asscher

Een andere maatregel is dat de regels voor seizoensarbeid weer versoepeld worden in sectoren die ook echt seizoensgebonden zijn, zoals bijvoorbeeld de horeca en de tuinbouw. Werkgevers mogen werknemers voor wie ze tijdelijk geen werk hebben, weer na drie maanden in dienst nemen. Nu moeten ze werknemers in vaste dienst nemen of minstens een half jaar geen werk geven.

Uurloon

Verder komt er een algemeen minimum-uurloon. Dat moet onder meer een eind maken aan het verschijnsel dat het minimumloon per sector anders is. Ook mensen die op stukloonbasis werken komen als het aan Asscher ligt in aanmerking voor het minimumuurloon.

Asscher werkt nog aan een oplossing voor werkgevers die er moeite mee hebben dat ze werknemers bij ziekte twee jaar moeten doorbetalen. In afwachting daarvan komen er enkele maatregelen die de problemen moeten verzachten die vooral kleine werkgevers hiermee hebben.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl