De kolencentrale van Nuon, aan de Hemweg in Amsterdam
NOS Nieuws

Regering overweegt sluiting kolencentrales

Het kabinet overweegt de sluiting van twee kolencentrales om de klimaatdoelstellingen te halen. Het gaat om de Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam en de Amercentrale van Essent in Geertruidenberg.

In het energieakkoord van 2013 is al afgesproken dat vijf oude kolencentrales uit de jaren 80 dichtgaan. Nu komen daar mogelijk deze twee centrales uit de jaren 90 bij.

CO2-uitstoot 25 procent lager

Het kabinet overweegt dit om de CO2-reductie te halen die in de Urgenda-uitspraak van de rechtbank in Den Haag beschreven staat. In die zaak oordeelde de rechter dat de overheid er alles aan moet doen om de CO2-uitstoot in 2020 25 procent lager te laten zijn dan in 1990.

Ook moet de sluiting bijdragen aan het naleven van de uitkomsten van de klimaattop in Parijs. "Dat akkoord mag zijn glans niet verliezen. Nederland zet met deze afspraken in op een sterke afname van broeikasgasuitstoot", aldus staatssecretaris Dijksma van Milieu.

Niet alle centrales

De Tweede Kamer had het kabinet de opdracht gegeven om te onderzoeken of alle tien kolencentrales in Nederland gesloten kunnen worden. Maar wat betreft het kabinet zou de sluiting van deze zeven kolencentrales betekenen dat de drie nieuwste centrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven open kunnen blijven.

D66 en de PvdA zijn tevreden met het onderzoek en vinden het voor 2020 voldoende als alleen de twee oudere centrales worden gesloten. De VVD wil eerst zeker weten of het sluiten van de twee centrales überhaupt nodig is. De nieuwste drie centrales blijven daardoor de komende jaren buiten schot.

De komende maanden wordt onderzocht in hoeverre de sluiting van de twee kolencentrales in Amsterdam en Geertruidenberg bijdraagt aan de afname van broeikasgassen. In het najaar beslist het kabinet over het plan.

Dit is voor ons zeer verrassend.

Essent

Energiebedrijf Essent is verrast door de regeringsplannen. "Naar onze mening leidt de voorgenomen maatregel om Amer 9 versneld te sluiten niet tot een effectieve CO2-reductie en ondermijnt het de kans dat de 2020-doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie gehaald worden."

Het bedrijf waarschuwt voor banenverlies en hogere energieprijzen als de centrale wordt gesloten. De gevolgen van het sluiten van Amer 9 zouden aanzienlijk zijn, aldus Essent. "In onze visie betekent een betrouwbare energiepolitiek dat gezocht moet worden naar een evenwicht tussen leveringszekerheid, betaalbare energieprijzen, duurzaamheid en het creëren van een stabiel en betrouwbaar investeringsklimaat."

Druk

Nuon herkent de toenemende druk op kolencentrales, laat het bedrijf weten. "Nuon heeft daarom eerder aangegeven breid te zijn in gesprek te gaan over zowel de mogelijke vervroegde sluiting van onze Hemweg-centrale als over vergroening door biomassa-bijstook", schrijft Nuon.

"In een verantwoorde transformatie van fossiel naar duurzaam hoort voor Nuon onder meer de afbouw van al het kolenvermogen en het behoud van de gascentrales."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl