Het kabinet vindt dat de beschuldigingen van Amnesty International aan het adres van Turkije moeten worden geverifieerd. Gisteren meldde de mensenrechtenorganisatie dat Turkije grote aantallen Syrische vluchtelingen heeft teruggestuurd naar Syrië. Dat zou in strijd zijn met allerlei verdragen en afspraken.

Vice-premier Asscher benadrukt dat in de vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije staat dat de Turken zich aan het internationale recht moeten houden. "Kern daarvan is dat mensen niet worden teruggestuurd naar oorlogsgebied." Hij vindt het rapport van Amnesty zeer zorgelijk. Maar hij wil niet speculeren over de vraag of er nog wel een deal is als Turkije de regels schendt. 

Gevolgen

Hij benadrukt dat er al gewerkt wordt aan de uitvoering van de afspraken tussen de EU en Turkije en dat daar ook bij hoort dat berichten over schendingen worden gecheckt. "Als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt, heeft dat altijd gevolgen."

Ook minister Koenders spreekt van een serieus rapport. Hij voegt er overigens aan toe dat hij zelf geen aanwijzingen heeft dat de Turken de regels schenden. "Over het algemeen is Turkije zeer gastvrij ten opzichte van vluchtelingen." 

Het is de bedoeling dat op grond van de afspraken tussen de EU en Turkije vanaf maandag mensen vanuit Griekenland naar Turkije worden teruggebracht. Volgens Asscher ziet de Europese Commissie er maandag in Turkije zelf op toe dat alles gebeurt conform de afspraken. PvdA-leider Samsom zei gisteren dat de afspraken alleen kunnen worden uitgevoerd als de Turken zich aan de regels houden. Oppositiepartijen willen dat er maandag nog geen vluchtelingen worden teruggestuurd.

Premier Rutte is op dit moment in Washington voor de nucleaire veiligheidstop. In de marge daarvan praat hij ook met de Turkse president Erdogan. Maar Rutte zal de president bij die gelegenheid niet op de vluchtelingenkwestie aanspreken. 

Volgens Rutte gaat het onderhoud met Erdogan vooral over handel. "Je moet de dingen bespreken waar je ze moet bespreken. We moeten oppassen dat we niet op allerlei plekken dingen gaan bespreken waar ze niet thuishoren. Alle afspraken over de vluchtelingen maken we met premier Davutogu."

Rutte over Amnesty

STER reclame