Van der Steur praat met agenten ANP

Van der Steur onderzoekt splitsing ministerie

tijd van publicatie

Minister Van der Steur onderzoekt of het de politie weer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken kan worden ondergebracht, zoals veel juristen en politici willen. In een interview met de Volkskrant zegt minister Van der Steur dat er wordt gewerkt aan "een document dat kan dienen voor discussie en voor politieke besluitvorming bij de volgende formatie".

De Eerste Kamer vroeg Van der Steur vorig jaar oktober te bekijken of het niet beter is om de politie weer onder te brengen bij Binnenlandse Zaken, zoals tot 2010 het geval was. 

Volgens critici is Veiligheid en Justitie met 100.000 ambtenaren veel te groot geworden en leidt dat tot problemen. Het ministerie werd de afgelopen jaren geplaagd door affaires, zoals de Teeven-deal en de ophef over een foto van Volkert van der Graaf. 

In het interview zegt de minister dat er gewerkt wordt aan een onderzoek, maar dat nog niet duidelijk is door wie dat wordt gedaan. 

De fase van onderzoek zijn we allang voorbij.

D66-senator Thom de Graaf

D66-senator Thom de Graaf, die de politiemotie indiende in de Eerste Kamer, zegt in de krant dat de toezeggingen van de minister onvoldoende zijn. "De fase van onderzoek zijn we allang voorbij, want dit is een politieke wens die steeds luider klinkt. Ook uit rechtsstatelijk oogpunt is de terugkeer van de machtenscheiding dringend gewenst."

De politie werd aan het begin van het kabinet-Rutte I ondergebracht bij Veiligheid en Justitie. Politie en OM zouden op die manier beter kunnen samenwerken. In het parlement groeit het verzet echter tegen de constructie, ook binnen de eigen partij van Van der Steur. 

In de krant zegt Van der Steur dat hij vindt dat de grootte van het ministerie "niet ter zake doet". "Ik ben een groot voorstander van het houden zoals het nu is." Hij zegt dat er vroeger sprake was van twee kampen. "De politie stond aan de ene kant, en het OM en de rechterlijke macht aan de andere kant." Onder regie van zijn ministerie zou de samenwerking veel beter zijn. 

Van der Steur is dit weekend precies een jaar minister. 

STER reclame