NOS Nieuws

Asscher voelt weinig voor pesten in Wetboek van Strafrecht

Minister Asscher ziet er weinig in om pesten op het werk apart op te nemen in het Wetboek van Strafrecht. Hij is wel bereid nog eens met werkgevers en werknemers te praten over de eventuele meerwaarde ervan, maar hij verwacht daar weinig van.

Asscher reageerde in de Tweede Kamer op een pleidooi van zijn PvdA-partijgenoot Kerstens. Die vroeg om een serieus onderzoek naar het strafbaar stellen van ernstige vormen van pesten. Kerstens wees naar België en Zweden waar soortgelijke bepalingen bestaan, die volgens hem afschrikwekkend kunnen werken.

Terugdringen

Asscher benadrukte, net als eerder, dat pesten op het werk een serieus probleem is en dat hij er ook aan werkt om dat verschijnsel terug te dringen. Volgens eerder onderzoek worden zo'n 500.000 mensen geconfronteerd met pesterijen door collega's.

De minister praat met de sociale partners over de beste aanpak. Hij ziet veel in preventieve maatregelen en bewustwording. Hij wil ook dat werknemers gestimuleerd worden pesterijen aan te kaarten. Verder moet de Inspectie SZW er meer op letten.

Over een aparte strafrechtelijke bepaling zei hij dat er nu al gedragingen met een pest-element zijn die strafbaar zijn. Hij noemde bijvoorbeeld belediging, intimidatie, smaad en bedreiging. "Maar mijn gevoel is dat pesten het effectiefst kan worden bestreden door er bij te zijn voor de zaak escaleert, en voordat je het strafrecht zou moeten willen toepassen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl