Ook de kerncentrale in Borssele werd onderworpen aan een stresstest ANP

Het ongeluk met de kerncentrale bij Fukushima, vandaag vijf jaar geleden, heeft niet alleen in Japan grote impact gehad. Wereldwijd heeft de kernramp de afgelopen vijf jaar geleid tot een herbezinning op kernenergie. Sommige landen besloten hun kerncentrales direct te sluiten, zoals Duitsland. Ook België gaat dat uiteindelijk doen.

Zelfs kernenergieland bij uitstek, Frankrijk, heeft besloten het aandeel kernenergie in zijn land terug te dringen. Maar in andere landen leidde de kernramp alleen tot een adempauze. In Engeland en Finland bijvoorbeeld is de bouw van nieuwe centrales aangekondigd. 

Stresstest

Kortom, het ongeluk in Japan is volgens kernenergiedeskundige Wim Turkenburg geen echte gamechanger geweest. Wereldwijd zijn er inmiddels ongeveer zestig kerncentrales in aanbouw. Ook in landen als de VS, Zuid-Korea en ook Japan zelf, bestaan plannen voor nieuwe centrales.

Wel zijn overal extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Europa zijn alle kerncentrales aan een zogeheten stresstest onderworpen, waarbij gekeken is of de centrales bestand zijn tegen extreem natuurgeweld.  

Het ongeluk in Japan betekent dus zeker niet het einde van kernenergie. "Ik denk het niet, mits er staatssteun voor beschikbaar blijft", zegt Turkenburg. "Banken willen geen geld meer steken in kerncentrales. Dus dat betekent dat er alleen nog een centrale gebouwd kan worden met staatssteun." Bovendien is er inmiddels een klimaatvraagstuk, dat vereist dat er minder CO2 wordt uitgestoten en daar kunnen kerncentrales bij helpen.

Les van Fukushima

De les van Fukushima is volgens Turkenburg dat er alleen nog maar kerncentrales gebouwd moeten worden die 'inherent veilig' zijn. Centrales, waar een ongeluk eenvoudigweg vanwege de techniek niet meer kan plaatsvinden.

Een andere les is dat er altijd rekening moet worden gehouden met een ernstig kernongeluk, stelt Turkenburg. Ook al is de kans daarop in landen als Nederland en België buitengewoon klein. 

Terugblik: tsunami treft Japan (2011)

STER reclame