De zondagse kerkgang
NOS Nieuws

Wet over zondagsrust gaat verdwijnen

De wet die de zondagsrust regelt, gaat verdwijnen. Minister Plasterk heeft toegezegd dat hij de Zondagswet zal intrekken. Hij komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de partijen vindt al langer dat de wet niet meer van deze tijd is. Aanvankelijk voelde Plasterk weinig voor intrekking. Uit een onderzoek dat hij liet doen bleek dat er in de praktijk weinig problemen zijn.

Maar de Kamer hield vast aan haar wens. Partijen als VVD, PvdA en D66 gaat het om het principe dat er geen uitzondering gemaakt kan worden voor één specifiek geloof. De minister geeft daar nu gehoor aan. Gemeenten krijgen nu de mogelijkheid om zelf te regelen wat wel en niet op zondag is toegestaan.

Letterlijk

Om de Zondagswet in te trekken is een nieuwe wet nodig. Als die klaar is mogen allerlei organisaties, zoals kerken, er nog op reageren. D66 vindt zo'n consultatieronde overbodig.

Plasterk beklemtoonde dat hij het zorgvuldig wil doen. Intrekking van de Zondagswet moet wat hem betreft niet worden gezien als onderdeel van een groter programma om religie uit de samenleving te bannen. Formuleringen als "Bij de gratie Gods", gaan niet verdwijnen uit de aanhef van wetten, zei hij.

Minister Plasterk over de Zondagswet

Als de Wet op de Zondagsrust nog overal letterlijk zou worden toegepast, zou het er op de zondagochtend op veel plaatsen rustiger aan toegaan dan nu gebeurt. De Zondagswet verbiedt namelijk "openbare vermakelijkheden" op deze dag tot 13.00 uur en soms ook daarna.

Strikte noodzaak

Maar in veel gemeenten wordt de wet niet meer gebruikt. Bovendien kunnen burgemeesters ontheffing verlenen en dat gebeurt veel meer dan vroeger.

In de gemeente Urk wordt de wet nog wel toegepast. Urk "betreurt" het verdwijnen van de wet. "Maar veel zal er niet veranderen", zegt een woordvoerder. "We kunnen het nu zelf lokaal invullen."

Ook de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging zat niet op opheffing van de wet te wachten. "Vanuit de Bijbelse gedachte willen we een eigen invulling blijven geven aan de zondag en de zondagsrust", zegt voorzitter Dirk van der Sluis. "Dus we willen dat de zondagrust blijft."

De Zondagswet dateert uit 1953. Er staat ook in dat er op zondag "zonder strikte noodzaak" geen geluid mag worden gemaakt dat op een afstand van 200 meter hoorbaar is en dat het in de omgeving van kerken rustig moet zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl