In de tuinbouw werken veel seizoenskrachten
NOS NieuwsAangepast

Vijf vragen over de Wet Werk en Zekerheid ('de flexwet')

De Tweede Kamer debatteert over de Wet Werk en Zekerheid. Die staat ook wel bekend als 'de flexwet'.

Wat is dat voor een wet?

Met deze wet wilde het kabinet het arbeidsrecht aanpassen aan de veranderde arbeidsverhoudingen. De meeste delen gingen in op 1 juli 2015. Flexwerkers moeten door de nieuwe wet eerder een vaste baan krijgen. Verder moest het makkelijker worden om werknemers te ontslaan en krijgen mensen een zogenoemde transitievergoeding als ze na een dienstverband van ten minste twee jaar worden ontslagen. De duur van de WW is verkort. In de Tweede Kamer was er ruime steun voor het voorstel van minister Asscher. Behalve de regeringspartijen stemden de oppositiepartijen CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en de groep-Bontes ervoor.

Waar gaat de discussie vooral over?

De discussie spitst zich toe op de positie van flexwerkers. Veel werkgevers en werknemers klagen over onbedoelde effecten van de wet. Volgens critici leidt de wet niet tot meer vaste banen. Werkgevers moeten werknemers al een vast contract aanbieden als ze twee jaar tijdelijke contracten hebben gehad.

Werkgevers: de flexwet werkt niet goed

Veel werkgevers zijn terughoudend met het verlengen van tijdelijke overeenkomsten en dat zou er vaak toe leiden dat ze moeilijk aan personeel kunnen komen. Mensen die na tijdelijke contracten niet in vaste dienst worden genomen, moeten een half jaar wachten voordat ze weer aan het werk kunnen.

Is er veel protest?

Deze week protesteerden scholen in Friesland tegen de effecten van de wet. Volgens schooldirecteuren kunnen de nieuwe regels ertoe leiden dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Ook sectoren met veel seizoensarbeid wijzen op de negatieve gevolgen van de wet. Zo zouden bijvoorbeeld tuinbouwbedrijven en campings door de regels grote moeite hebben om genoeg personeel te vinden of te houden. Vorige week was er een hoorzitting over de problemen in de Tweede Kamer.

Hoe reageert Asscher?

De minister heeft gezegd dat hij openstaat voor veranderingen. Al heeft hij ook gewaarschuwd voor misverstanden rond de nieuwe wet. Zo benadrukte hij onlangs dat het aantal vaste banen in het laatste kwartaal van 2015 juist is gestegen in plaats van gedaald. Verder vindt hij dat de nieuwe wet "niet de schuld moet krijgen van alles wat er mis is." Ook wijst hij erop dat voor sectoren met specifieke problemen in de cao afspraken kunnen worden gemaakt om van sommige bepalingen af te wijken.

Hoe gaat het nu verder ?

Het ziet ernaar uit dat er wel enige aanpassingen komen. De Tweede Kamer wil dat de knelpunten worden opgelost en Asscher zei vorige week dat hij nog deze kabinetsperiode nieuwe voorstellen wil uitwerken. Hij riep ook nadrukkelijk critici op met concrete plannen te komen. In opdracht van Asscher is oud-FNV-voorzitter De Waal aan het werk om de problemen rond seizoenswerk in kaart te brengen. De Waal komt voor 1 mei met zijn verslag, maar hij benadrukte gisteren al dat in de land- en tuinbouw een overeenkomst in de maak is. Volgens de oud-vakbondsman blijkt daaruit dat als werkgevers en werknemers echt willen een oplossing mogelijk is binnen de wet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl