Het kantoorgebouw van Vestia in Den Haag ANP

Woningcorporatie Vestia wil met de accountantsbureaus KPMG en Deloitte in gesprek over een schadevergoeding. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde vanochtend dat accountants van de bureaus tekortschoten en de jaarrekeningen over 2009 en 2010 niet hadden mogen goedkeuren.

Vestia stond in 2012 op omvallen doordat het bedrijf veel risicovolle derivaten had gekocht. Dat zijn ingewikkelde financiële producten om renteschommelingen op te vangen. Toen de rente ging dalen, kostten de rentederivaten Vestia veel geld en kwam de woningcorporatie in grote problemen.

Volgens de rechter had een accountant van Deloitte zorgvuldiger moeten werken bij de controle van de jaarrekening over 2009. Er werd wel een externe expert op het gebied van complexe financiële producten ingeschakeld, maar het werk van de expert werd onvoldoende geëvalueerd. 

Een accountant van KPMG werd eerder al berispt vanwege de goedkeuring van de cijfers over 2010. Volgens Vestia maakt de uitspraak van de rechter het makkelijker om met de accountantsbureaus in gesprek te gaan over vergoeding van de schade.

Banken

Vestia eiste eerder een schadevergoeding van de banken die de rentederivaten hebben verkocht. ABN Amro schikte de zaak en betaalde 55 miljoen euro. Van andere banken is niet bekend of ze al hebben betaald.

STER reclame