Het ROC Leiden, dat in ernstige financiële problemen kwam ANP

Het ROC Leiden heeft dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee vroegere leden van het college van bestuur aansprakelijk gesteld voor de financiële chaos bij de onderwijsinstelling. Minister Bussemaker schrijft aan de Tweede Kamer dat de scholengroep hen aanspreekt voor de schade die is ontstaan door onbehoorlijk bestuur. 

De aansprakelijkstelling heeft een 'algemeen karakter': de vroegere leden van de raad van toezicht en van de raad van bestuur worden 'in algemene zin' aangesproken voor de geleden schade. Het ROC bereidt ook nog individuele dagvaardingen voor. Dat zal vermoedelijk nog maanden in beslag nemen, omdat van alle betrokkenen afzonderlijk informatie moet worden verzameld over wat ze precies hebben gedaan.

Nieuwbouwproject

Het ROC kwam in grote financiële problemen bij een nieuwbouwproject en werd vorig jaar gered door een financiële injectie van de minister. Een commissie concludeerde dat de schoolleiding onverantwoorde risico's heeft genomen. 

Bussemaker zei naar aanleiding van dat rapport dat ze wilde onderzoeken of de betrokkenen persoonlijk verwijtbaar hebben gehandeld. En ook de Algemene Onderwijsbond vindt dat vroegere bestuurders financieel moeten worden aangepakt.

Bussemaker is tot de conclusie gekomen dat zij de betrokkenen niet aansprakelijk kan stellen, maar dat het ROC zelf het beste de geleden schade op hen kan verhalen. Haar ministerie wil het ROC wel zo goed mogelijk ondersteunen om een succesvolle procedure aan te spannen. Daarover is de afgelopen tijd al informatie uitgewisseld. De aansprakelijkstellingen door het ROC zijn ruim een maand geleden verzonden.

STER reclame