ANP

De referendumcommissie voor 'Oekraïne' heeft tot nu toe drie subsidie-aanvragen toegewezen. Vier verzoeken werden afgewezen en in drie gevallen heeft de commissie om nadere informatie gevraagd. 

Een van de toegekende verzoeken komt uit het tegen-kamp. De andere twee waren door neutrale partijen aangevraagd. In totaal is er voor 36.750 euro aan subsidie toegekend.

In een van de beoordeelde gevallen had de initiator een aanvraag gedaan namens het voor-kamp, maar waren er in het plan allerlei activiteiten omschreven die juist thuishoren in het tegen-kamp. De commissie heeft deze aanvrager om nadere informatie gevraagd.

Gas geven

Van de 173 binnengekomen verzoeken heeft de commissie er nu tien beoordeeld. De commissie werkt nog niet zo snel als deze zelf zou willen. Volgens een woordvoerder van de commissie wordt de vertraging grotendeels veroorzaakt doordat ruim de helft van de aanvragen niet compleet of niet in orde was.

"Al die gegevens moeten nu dus nog verwerkt worden. Daarom konden we er tot nu toe pas tien beoordelen." De commissie zegt de komende weken gas te zullen geven. "Na een goedkeuring duurt het maximaal drie weken voordat het subsidiegeld op de rekening van de aanvrager staat. Daarom willen we nu tempo maken."

Individuen en rechtspersonen

In totaal is er 2 miljoen aan subsidie beschikbaar. 700.000 euro is voor voor-campagnes; 700.000 euro voor tegenstanders van het verdrag. De resterende 600.000 euro is voor neutrale campagnes. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanvragen van individuen en aanvragen van rechtspersonen, zoals bedrijven, verenigingen of stichtingen. 

Er is al voor ruim 3,7 miljoen aangevraagd. Vooral de rechtspersonen vroegen om veel subsidie: bij elkaar meer dan 3 miljoen. Subsidieaanvragen kunnen tot 2 maart worden ingediend.

Aangevraagde subsidies voor Oekraïne-referendum

CategorieAanvragenAangevraagd bedrag (€)Beschikbaar (€)
Individu, neutraal46180.192120.000
Individu, tegen2083.555140.000
Individu, voor1464.481140.000
Rechtspersoon, neutraal451.363.183480.000
Rechtspersoon, tegen19883.599560.000
Rechtspersoon, voor291.194.932560.000
Totaal1733.769.9422.000.000
Waar gaat het referendum over?

STER reclame